- Advertisement -
- Advertisement -

Nordiska hedgefondförvaltare kommenterar USAs nedgradering

- Advertisement -

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Vi bad nordiska hedgefondförvaltare att kommentera Standard & Poor’s nedgradering av de amerikanska statsobligationerna från en AAA-rating till ett AA+, många valde att inte svara. Här följer de svar vi fick, direkt citerade och utan kommentarer:

André Havas –  Head of Investor Relations, Optimized Portfolio Management Stockholm AB

”Ett faktum man kan konstatera är att världen inte har återhämtat sig fullt ut efter finanskrisen som startade 2007. Många av de risker som funnits på de olika marknaderna sedan dess börjar nu materialisera sig och konsekvenserna blir synbara. Det som började med en bankkris har nu smittat av sig till enskilda länder vars ekonomier enligt alla definitioner är konkursmässiga. Både kreditkrisen och den efterföljande statskuldkrisen är inte på något sätt ett nytt fenomen. PIGS ländernas höga budgetunderskott och höga upplåning, i kombination med en ökad kreditexpansion som varit bortkopplad från en real tillväxt i ekonomierna, har varit på tapeten sedan mitten av 1990 talet. Det har aldrig varit några hemligheter kring att Italien inte kommer att kunna betala ut statliga pensioner efter 2031 om de inte genomför omfattande sparpaket eller ökar pensionsåldern. Dessa fakta har varit kända länge utan att några åtgärder vidtagits. Likaså har USA:s enorma och ständigt galopperande statskuld varit allmän kännedom vars konsekvenser man valt att blunda för och istället ställt hoppet till en amplifierad ekonomisk återhämtning i kombination med att låta sedelpressarna rulla för fullt. När dessa händelser sedan materialiseras kallar man dem för “svarta svanar” vilket är helt felaktigt då man har haft flera år på sig att beskåda de fula ankungarna. Samtidigt bidrar paniken till att skapa nya bubblor inom guldpriset och Schweizer francen”

Daniel Broby, Chief Investment Officer, Silk Invest Ltd

“Tråkigt nog bör nedgradering av det amerikanska kreditbetyget inte kommit som en överraskning för någon annan än Congressional Budget Office och några politiker som står på fel fot. Oavsett om nettostatsskulden är 79% eller 81% till år 2015 är varken här eller där . Det är för mycket och det är skattemässigt oansvarigt att inte ha en långsiktig plan för att få den under kontroll. Den senaste höjningen av skuldtaket såg politikerna föra USA till randen av en selektiv betalningsinställelse på en teknikalitet. Det är inte vad man förväntar sig av en riskfri ränta. USA förtjänar inte längre en AAA-rating. I det avseendet noterar jag att AA+ betyget fortfarande är med negativa utsikter. ”

Morten E. Astrup, CIO, Storm Capital Management Ltd.

USAs nedgradering till AA+ kan få allvarliga effekter på världens obligationsmarknader och kommer på längre sikt troligen leda till högre finansieringskostnader för USA. Dock kan det ha en positiv effekt både för investment grade och asset backed high yield obligationer, där det finns potential för uppgradering. Det är oftast lättare att skydda enskilda tillgångar och bolag än länder. Enligt vår mening ger därför investeringar i företagsobligationer, och då speciellt asset backed, mycket bra betalt i förhållande till den risk man tar.

Bengt Lindblad, Founder and CEO, ALFAKRAFT AB

“En höna av en fjäder?

Det här visar återigen på hur svårt det är att förutspå händelser och vilka konsekvenser dom får för marknaden. Många händelsers betydelse är mer kopplad till när dom sker och inte till händelsen i sig själv. Betydelsen av att ett kreditvärderingsinstitut nedgraderar USA, skall i normala fall inte påverka marknaden så kraftigt. Anledningen till den extrema volatiliteten som vi nu sett p.g.a. nedgraderingen, är en kombination av en serie händelser som är kopplade till varandra. Detta skapar händelsens betydelse.

Vi på ALFAKRAFT menar att det är extremt svårt att analysera vikten av en händelse, när betydelsen av den mer beror på när den sker och om den samverkar med ett flertal andra händelser. Det innebär att analysen för många investerare och rådgivare blir tämligen slumpmässig.

Gustav Gennow, VD, Inscap AB


S&Ps sänkta kreditbetyg för USA skapade fallande aktie- och oljepriser, stigande guldpriser och frågetecken kring staters kreditbetyg. En fråga investeraren / förvaltaren bör ställa sig är: vad har portföljen för exponering mot de tillgångsslag som har störst prisrörelser? Den som har en stor andel långa aktiepositioner har förmodligen haft en kraftigt negativ utveckling på de positionerna, men har förhoppningsvis gjort vinster på de till börsen lågt korrelerade strategierna i portföljen. Här kommer så vår första rekommendation: Se över de alternativa strategierna (long short, statistical arbitrage, förvaltade terminer etc) och bekräfta med förvaltaren att denne är dedikerad till sin alternativa förvaltningsstrategi.. Rekommendation nummer två: Släng inte bra pengar efter dåliga pengar. Flertalet alternativa strategier genererar mycket goda resultat i rådande klimat och att då rebalansera medför risken att inte vinna full effekt av de alternativa positionerna. Rebalanseringen kan tvärtom öka förlusterna.

———-

Bild: © Sterrance Emerson—Fotolia.com

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...