OPEC: SÄNKER PROGNOS GLOBAL EFTERFRÅGAN 2011

STOCKHOLM (Direkt) Opec sänker sin prognos över den globala efterfrågan på olja 2011 samt justerar ned utbudsprognosen något för länderna utanför Opec för samma period.

Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på tisdagen.

Med en ökning om 1,21 miljoner fat per dag under 2011 (+1,36 i juliprognosen), jämfört med 2010 skulle efterfrågan uppgå till ett genomsnitt om 88,14 miljoner fat per dag. I juli räknade Opec med en efterfrågan om 88,18 miljoner fat per dag 2011.

Opec nämner två anledningar till den lägre prognosen:

“Ekonomisk oro har påverkat efterfrågan på olja inom OECD, vilket lett till en nedgång i sommarens bilkörningssäsong. Höga detaljhandelspriser har också gjort sin del i att pressa efterfrågan, i huvudsak inom OECD, men påverkan har också känts av i Kina och Indien”, skriver Opec.

Opec räknar vidare med att efterfrågan 2012 kommer att landa på 89,44 miljoner fat per dag, att jämföra med en prognos om 89,50 miljoner fat per dag i juni.

Opec spår vidare att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,58 miljoner fat per dag 2011 till 52,83 miljoner (52,89).

Nedrevideringen hänvisar Opec till lägre än väntad produktion i Kanada, Norge, Malaysia, Vietnam och Brasilien.

2012 bedöms utbudet exklusive Opec uppgå till 53,57 miljoner fat per dag, oförändrat från föregående prognos.

Efterfrågan på olja från Opec är beräknad till 30,0 miljoner fat per dag under 2011, oförändrat från föregående bedömning. 2012 spås efterfrågan på Opec-olja vara 30,2 miljoner fat per dag, 0,1 miljoner lägre än föregående prognos.

Produktionen inom Opec var i genomsnitt 30,07 miljoner fat per dag under juli, enligt andrahandskällor, upp 404.500 fat per dag från i juni. Exklusive Irak, som inte omfattas av de kvoter som gäller inom Opec, var produktionen 27,39 miljoner fat, en uppgång med 430.700 fat från månaden innan.

Saudiarabien och Angola var de största bidragsgivarna, medan Iran, Libyen och Nigeria tillhörde de som negativt bidrog.

Libyens produktion uppgick till 53.000 fat per dag.

Bild: © by Rainer Sturm—pixelio.de

Share.

About Author

Nyhetsbyrån Direkt är Sveriges ledande finansiella nyhetsbyrå och bevakar allt som påverkar kursutvecklingen på svensk aktie-, ränte- och valutamarknad i realtid.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.