CTA

Lynx negativ även i juni – röda siffror för första halvåret 2011

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Med två negativa månader i följd i maj (-5,9%) och juni (-4,1%), vände svenska Managed Futures / CTA-förvaltaren Lynx ner till negativ avkastning för året, med en avkastning på -7,76% under 2011 per 30/6. De sektorer som bidrog till det negativa resultatet i juni var valutor, aktier och råvaror, medan räntor visar en mindre vinst, främst genererade under första halvan av månaden. Alla modelltyper, anti-trend, kortsiktiga och intermarket misslyckades med att skapa positiv avkastning, där de största förlusterna kom från de trendföljande strategierna, vilket var i linje med övriga konkurrenter inom denna sektor.

Fonden, som är en del av Brummer och Partners-familjen, leds av Jonas Bengtson, Svante Bergström och Martin Sandquist. Genom kvantitativa modeller försöker fonden dra nytta av kursrörelserna på ungefär 65 terminsmarknaden, alltifrån finansiella instrument på t.ex. aktieindex, valutor och räntor, till råvaruterminer, så som energi, metaller och spannmål. Value at Risk för finansiella marknader är långt större än den för råvaror. Lynxs huvudsakliga handelsstrategi är systematisk trendföljande, med hjälp av olika system och tidsperspektiv som sträcker sig från ett par timmar till ett år eller längre.

Sedan starten i maj 2000 har fonden gett en genomsnittlig årlig avkastning på 14,2% med en Sharpe-kvot på 0,8, där 2009 är det enda kalenderår hittills med negativ avkastning (-8,5%), och det turbulenta 2008 blev det enskilda år som bidragit mest till fondens avkastning med över 42% under den tolvmånadersperioden. Med en omsättning på ca 2.000 gånger per miljoner USD i förvaltat kapital, är fonden en ganska aktiv handlare.

Under juli månad har fonden lyckats återhämta en del av tappet från det första halvåret. Avkastningen per 15/7 var +4,3% för juli och årsavkastningen summerar därmed till -3,8% för 2011. Historiskt har Lynx lyckats ta tillbaka negativ avkastning på relativt kort tid. Dessutom har perioderna efter de negativa månaderna tidigare varit mycket lyckosamma med långa perioder med stark avkastning därefter.

Bild: (C) ferkelraggae—Fotolia.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by a member of the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.