Quant Invest 728*90

Post Tagged with: "riskjusterat"

Dystert år för CTAs avslutades i moll

Dystert år för CTAs avslutades i moll

Stockholm (HedgeFonder.nu) - 2012 blev inte det år som många CTA-förvaltare hade hoppats på. Den svaga resultatutvecklingen under årets sista kvartal sammanfattar väl de svårigheter som systematiska strategier brottats med under en längre period. Framförallt visade sig oktober månad bli ytterst besvärlig då en kombination av fallande aktiemarknader och högre räntor gjorde att de flesta CTAs noterade betydande nedgångar. Under december[Read More...]

by 14/01/2013 CTA nyheter
Brummer Multi-Strategy summerar första halvåret 2012

Brummer Multi-Strategy summerar första halvåret 2012

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Brummer Multi-Strategy (BMS) summerar årets första sex månader av 2012 i fondens halvårsrapport. Där konstaterar förvaltarna att marknaderna präglats av stor osäkerhet runt den europeiska skuldkrisen och turbulensen runt euron. I rapporten konstaterar bolaget dock att “Brummer Multi-Strategy under årets första halvår har haft en avkastning på 2,1 procent vilket överträffar såväl HFR:s index för fond-i-fonder som gick upp[Read More...]

by 11/09/2012 Hedgefonder nyheter
Uppdatering av Catella Hedgefond och några tankar om riskjusterad avkastning

Uppdatering av Catella Hedgefond och några tankar om riskjusterad avkastning

Stockholm (HedgeFonder.nu) – När vi granskar förvaltares resultat utifrån den senaste månadsrapporten som avslutar det första halvåret 2012, kan vi konstatera att vi funnit ett perfekt exempel på hur viktigt det är att bedöma avkastningen i relation till den risk förvaltaren tagit för att uppnå resultatet.  Catella Hedgefond stängde böckerna för juni med en förlust på -0,47%, vilket gör att[Read More...]

by 13/07/2012 Hedgefonder nyheter
Platt fall i juni satte stopp för Nordiska CTAs under Q2

Platt fall i juni satte stopp för Nordiska CTAs under Q2

Stockholm (HedgeFonder.nu) – Fortsatt osäkerhet kring Grekland och landets framtid i Euro-zonen skapade turbulens på världens finansmarknader under det andra kvartalet. Euron försvagades kraftigt och andra risktillgångar såsom olja, basmetaller och aktier noterade betydande nedgångar. Under juni månad svängde dock marknadssentimentet tvärt. Efter att eurogruppen enats om att bistå Spanien med hjälp för att rekapitalisera landets banker svängde nedtryckta risktillgångar[Read More...]

by 09/07/2012 CTA nyheter
Ett spretigt kvartal – Nordiska CTAs noterade nedgångar i mars

Ett spretigt kvartal – Nordiska CTAs noterade nedgångar i mars

Stockholm (HedgeFonder.nu) Efter att ha startat året positivt uppvisade Nordiska CTAs (Commodity Trading Advisors) svaga avkastningssiffror under mars månad. Sett till det första kvartalet innebär detta att förvaltarna, som grupp betraktad, har levererat negativ absolutavkastning och riskjusterat även haft sämre värdeutveckling än relevanta jämförelseindex. Sämst har det gått för de största förvaltarna (i termer av investerat kapital), såväl Brummer &[Read More...]

by 13/04/2012 CTA nyheter
CTA-fonder hittar trenderna

CTA-fonder hittar trenderna

Stockholm (www.HedgeFonder.nu) – Efter att ha förlorat sammanlagt 10% i maj och juni, vände så trenderna åt rätt håll i juli för Lynx. Resultatet skrevs till +6,83% för juli, vilket gjorde att fonden summerar året per den 31 juli till -1,46%. Inledningen på augusti har dock börjat mer instabilt. Per den 5 augusti har fonden tappat -0,08% under månaden och[Read More...]

by 09/08/2011 CTA nyheter