Två AP-fonder ingår partnerskap med amerikansk pensionsfond för fastighetsinvesteringar

Göteborg (FinWire) – Första och Andra AP-fonden har ingått ett strategiskt partnerskap med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i europeiska fastigheter. Partnerna kommer tillsammans att bilda ett nytt samägt bolag för att investera i europeiska kontorsfastigheter för mer än 4 miljarder euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

De fastigheter som redan ägs av TIAA General Account samt Första och Andra AP-fondens fastigheter i Cityhold Property kommer att ingå i det samägda bolaget är värderade till 2,2 miljarder euro. Bolaget kommer att äga 258.000 kvadratmeter kontorsyta med bästa läge i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Den befintliga fastighetsportföljen innehåller 15 fastigheter, varav TIAA General Account bidragit med nio och Första och Andra AP-fonden med sex fastigheter.

Bolaget kommer att göra nya investeringar med kapital från TIAA General Account samt Första och Andra AP-fonden och siktar på investeringar om cirka 2 miljarder euro under de kommande tre åren. Bolaget ska i första hand inrikta sig på fastigheter med bästa läge i städer som London, Paris, München, Hamburg, Frankfurt och Berlin. Nya investeringar kan också göras i städer som exempelvis Madrid och Milano.

Det nybildade bolaget, Cityhold Office Partnership, siktar på en belåningsgrad på 50 procent. TIAA-CREF kommer att äga 50 procent i bolaget medan Första och Andra AP-fonden kommer äga 25 procent vardera. Andra AP-fonden och TIAA-CREF har sedan 2012 ett långsiktigt partnerskap med investeringar i skogsfastigheter och investeringar i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien.

Bild: (c) pictonaut—Fotolia.com

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.