OE Capital rekryterar Johan Strömberg

Oscarsson & Engman Capital AB (OE Capital) expanderar sin verksamhet och har anställt Johan Strömberg som Head of Sales. Johan Strömberg kommer även under hösten 2015 inträda som partner och styrelsemedlem i OE Capital när regulatoriska tillstånd beviljats.

Johan kommer närmast från KKR (Kohlberg Kravis Roberts) som Norden ansvarig. Tidigare anställningar omfattar bl a chef för institutionell försäljning på Brummer & Partners och ansvarig för Nordea Investment Managements institutionella kunder.   Under en rad år har Johan arbetat under framgångsrika former med institutionella kunder, med fokus på alternativa investeringar såväl i Sverige som internationellt.

OE Capital är ett oberoende auktoriserat värdepappersbolag, med säte i Stockholm, specialiserat på rådgivning och kapitalanskaffning inom alternativa investeringar.

Bolaget ägs av dess grundare Magnus Oscarsson och Tom Engman samt indirekt av Henrik, Georg och Carl Gustaf Ehrnrooth genom Fennogens Investments S.A.

OE Capital erhöll 2010-05-04 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Under 2012 notifierade bolaget om gränsöverskridande verksamhet i Finland, Norge, Danmark och under 2014 i Holland & Luxemburg.

”Vi är oerhört glada att vi har fått möjligheten att knyta Johan Strömberg till OE Capital. Hans kompetens, erfarenhet och nätverk kommer fortsatt stödja vårt företags utveckling” säger Magnus Oscarsson VD OE Capital.

”Alternativa investeringar bör alltid vara en del i en väldiversifierad investeringsportfölj och vi vill fortsatt ge den institutionella marknaden tillgång till de mest intressanta produkterna och förvaltarna.” säger Tom Engman, VVD OE Capital.

Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.