Förvaltat kapital i hedgefonder når ny rekordnivå

Stockholm (HedgeNordic) – Förvaltat kapital i hedgefonder steg till en ny rekordnivå under det andra kvartalet 2015 enligt den senaste industrirapporten från Hedge Fund Research (HFR).

Investerare allokerade 21,5 miljarder dollar till hedgefonder under perioden vilket är det största kvartalsvisa inflödet på ett år. Därmed nådde totalt förvaltat kapital i hedgefonder 2,97 biljoner globalt vid juni månads utgång.

Inflöden koncentrerades till Equity Hedge och Relative Value Arbitrage strategier och de stora namnen fortsätter att attrahera lejonparten av flödena. Inflöden till fonder som förvaltar över 5 miljarder dollar såg inflöden på 15,1 miljarder under det andra kvartalet. Under första halvan av 2015 erhöll de stora hedgefondaktörerna hela 29 miljarder i nya flöden vilket motsvarar 71 procent av totala nya allokeringar enligt HFR.

Hedgefondindustrins största namn förvaltar därmed omkring 69 procent av branschens totala förvaltade kapital men representerar samtidigt endast 6 procent av antalet hedgefonder.

Bild: (c) shutterstock—Arsgera.om

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.