- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonder gynnades av minskad marknadsoro

- Advertisement -

I takt med att marknadens oro for Grekland minskat under senare tid har hedgefonder påvisat allt bättre avkastning, detta enligt Lyxors “weekly brief” rapport.

Enligt rapporten har såväl Global Macro som Long/Short Equity och Event Driven strategier gynnats av den senaste tidens ökade riskaptit. I fallet Global Macro har förvaltare tjänat på att ha vidhållit sin långa exponering mot europeiska aktier under den oroliga perioden. Event Driven och L/S Equity har gynnats av ökad riskaptit och beslut från kinesiska myndigheter att understödja aktiemarknaden via regulatoriska åtgärder.

Bland de strategier som inte lyckats ta tillvara på den senaste tidens mer positiva marknadsklimat hör kortsiktiga CTAs. Detta som ett resultat av korta positioner i europeiska aktier och råvaror. Stigande obligationsräntor har också tyngt resultaten.

Lyxor vidhåller sin preferens för Long/Short equity förvaltare med en “long bias” mot Europa och Japan. De är även fortsättningsvis neutrala till Event Driven strategier och rekommenderar en övervikt till långsiktiga CTAs och Global Macro.

Bild:(c) leungchopan—shutterstock

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest Articles

Brobacke is Back in the Game

Stockholm (HedgeNordic) – There is significant heterogeneity in the universe of multi-asset investment solutions. Despite an extensive variety of approaches, Nils Brobacke still saw...

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -