- Advertisement -
- Advertisement -

Kraftiga nedgångar för CTAs i april

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) Efter att ha noterat en lång period av obrutna uppgångar fick CTAs erfara kraftiga förluster under april. Preliminära siffror gör gällande att Nordic Hedge Index (NHX) CTA var ned 2,86 procent, samtidigt rapporterar det globala Newedge CTA Index en nedgång på 3,2 procent.

Flera av de långa trender som CTAs profiterat på under fjolåret och inledningen av 2015 vände tvärt under månaden. Såväl valutor som energi var problematiska marknader för trendföljande modeller. Till detta kom ofördelaktiga rörelser på räntemarknaderna.

På valutamarknaden vände den amerikanska dollarn ned kraftigt efter att under lång tid upplevt en stigande trend. Det motsatta förhållandet rådde inom energisektorn där oljepriset vände upp från en starkt negativ trend.

Bland de nordiska CTA-förvaltarna var det överlag bistra miner. LYNX en tung månad med en nedgång på 6,2 procent. Detta följer dock på en lång period av idel uppgångar. Inför april hade LYNX noterat 12 raka plusmånader i rad (se graf 2 nedan). Andra fonder som hade svårt att hantera trendbrotten var RPM Evolving CTA Fund och SEB Asset Selection.

 

Graf 1. Avkastning april nordiska CTAs (HedgeNordic.com)

ncta

 

Graf 2. LYNX månatliga avkastningar sedan 2013-12-31 (HedgeNordic.com)

lynx

 

Hedgenordic_CTA_Report_2015_728x90_v1

Bild: (c) Rrraum—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

How to Make Sure Your Hedge Fund Portfolio Will Disappoint

Stockholm (HedgeNordic) – Investors typically invest in hedge funds for diversification, uncorrelated returns, and ideally, attractive returns. However, the hedge fund industry has evolved...

New High in Hedge Fund Assets

Stockholm (HedgeNordic) – The global hedge fund industry’s assets continued their upward trajectory for the seventh consecutive quarter, surpassing the previous high of $4.3...

Leadership Changes at AMF

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish occupational pension fund AMF is set for a leadership change, appointing its head of asset management, Tomas Flodén, as the...

Ridge Capital Expands Team After Hitting €100 Million Milestone

Stockholm (HedgeNordic) – With its unconventional high-yield bond strategy now exceeding €100 million in assets under management, Ridge Capital is expanding its portfolio management...

“7 Years, Niller, Then You Know a Thing or Two”

Stockholm (HedgeNordic) – There is a Danish saying that goes, “7 years, Niller, then you know a thing or two,” suggesting that seven years...

Brobacke Gains 7.6% in Early July, Predicts Continued Bull Market

Stockholm (HedgeNordic) – After a relatively flat first half of 2024, marked by noticeable month-over-month volatility, discretionary macro fund Brobacke Global Allokering advanced 7.6...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -