Ålandsbanken stuvar om i fondutbudet

Stockholm(HedgeNordic) Ålandsbanken har beslutat att stänga ned sina SICAV-fonder i Luxemburg och istället fokusera fondutbudet till sitt finska fondbolag. Som ett led i detta kommer bland annat den fond som finns listad i Nordic Hedge Index (NHX), Ålandsbanken Commodity Fund, att stängas ned.

HedgeNordic fick tillfälle att ställa frågor till ansvarig förvaltare Anders Blomqvist (bild) med anledningen av fondens stängning.

HedgeNordic: Ni väljer att stänga ned fonden efter 4 år, varför?

Anders Blomqvist: Vi gör en genomgripande utveckling av hela kapitalförvaltningen inom Ålandsbanken. Som ett led i detta kommer vi stänga ner våra SICAVer i Luxemburg och samla alla fonder i vårt finska fondbolag. Det innebär bland annat att råvarufonden kommer stängas. Dessutom har volymen i fonden krympt då kundefterfrågan på lång råvaruexponering sjunkit efter flera år av nedgång för råvarupriserna.

HedgeNordic: Anser du att ni levererat utifrån uppsatta mål eller kunde något gjorts annorlunda?

Anders Blomqvist: Ja. Fonden har gett en smartare exponering mot råvaror än traditionella lång-onlyfonder. Fonden har därmed efter avgifter slagit sitt jämförelseindex och de flesta konkurrenter med bred marginal. Samtidigt finns skäl att vara självkritiska: hur kunde vi ha fått in större volymer i fonden? Hur viktigt var den långa biasen för kunderna?

HedgeNordic: Kommer det erbjudas en råvarufond i Ålandsbankens produktutbud i framtiden?

Anders Blomqvist: På sikt överväger vi att starta upp en ny råvarubaserad fond i det finska fondbolaget även om det inte är nära förestående.

HedgeNordic: Kommer investerare erbjudas att flytta sina pengar till någon liknande produkt eller betalas de bara tillbaka?

Anders Blomqvist: Fonden var unik på marknaden och vi ser inget naturligt alternativ. Genom att kombinera korta och långa positioner men med en lång bias erbjöd fonden investerare som vill ha portföljegenskaperna av en lång råvaruexponering men som drog nytta av både överskotts- och bristsituationer på enskilda råvaror. Alltså betalas investerarna bara tillbaka snarare än att flyttas över i en annan fond.

HedgeNordic: Vad kommer ditt fokusområde bli efter stängningen av fonden?

Anders Blomqvist: Jag kommer fortsätta att jobba med kvantitativt arbete både för den diskretionära portföljförvaltningen och inom aktieförvaltningen i den nya kapitalförvaltningsorganisationen på Ålandsbanken. Och förstås fortsätta att bevaka råvarumarknaderna i vår tillgångsallokering.

 

Bild: (c) HedgeNordic

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.