Pareto lanserar företagsobligationsfonden

Göteborg (FinWire) – Pareto Forvaltning lanserar en aktivt förvaltad global företagsobligationsfond, Pareto Global Corporate Bond, uppger kapitalförvaltaren för Finwire.

Fonden kommer att ha en nordisk bas med ett tydligt globalt fokus där fondens tillgångar kommer ifrån Nordamerika, Europa och Skandinavien. Portföljbolagen skall helst antingen ha en stor global försäljning eller också en nischad produkt/service där bolaget har en stark global marknadsandel.

Investeringsfilosofin har som grund att nå riskjusterad avkastning i crossoversegmentet inom företagsobligationer. Alla obligationer i annan valuta än krona skall valutasäkras till svenska valutan.

Fonden kommer att förvaltas av Stefan Ericson, en förvaltare som 2013 utsågs till årets stjärnförvaltare inom kategorin företagsobligationer av Dagens Industry och Morningstar.

Pareto Forvaltning öppnade en filial i Stockholm i oktober 2014.

Bild: (c) shutterstock—wrangler

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.