Man Group utökar Man AHL:s utbud med fyra nya UCITS-fonder

London, 21 april 2015 – Man AHL, specialist på kvantitativa investeringar inom Man Group, presenterar idag fyra nya systematiska handelsstrategier. Strategierna har utvecklats med hjälp av ledande profilprogram inom Man AHL och inriktar sig på varsin specifik avkastningsprofil. Varje strategi har byggts upp från grunden i överensstämmelse med det europeiska UCITS-regelverket och för att möta kraven från våra investerare.

Man AHL Multi Strategy Alternative fund förvaltas av Philipp Kauer. Fonden erbjuder en mycket diversifierad och kostnadseffektiv strategiprodukt, som ger investerare fullständig tillgång till Man AHL:s hög-tillförlitliga analysmodeller. De viktigaste komponenterna i erbjudandet är systematiska metoder för handel såsom teknisk analys, systematisk aktiehandel, fundamental analys, volatilitet samt momentumanalys. Fonden har ett årligt volatilitetsmål på 8 %.

Man AHL:s Directional Equities Alternative fund förvaltas av Paul Chambers, en portföljförvaltare som också delar aktiechefsskapet på Man AHL. Fonden tar riktningspositioner inom aktiesektorer på alla utvecklade globala marknader. Den riktade long/short-fokuserade fonden använder sig av en kvantitativ investeringsstrategi när det gäller aktieköpen, som görs från en pool på cirka 3 000 utvalda företag världen över och har som mål att uppnå en årlig avkastning på 10 %.

Man AHL:s Volatility Alternative fund, som förvaltas av portföljförvaltaren Jean-François Bacmann, är en long/short volatilitetsportfölj med flera tillgångsslag som investerar i derivatmarknader genom ett stort urval av tillgångsklasser. Jean-François och hans team har som mål att genom att använda systematiska handelsstrategier ta tillvara på de möjligheter som uppstår på marknader med hög volatilitet, för att generera absolut avkastning på medellång sikt. Teamet strävar efter att hålla volatiliteten för fonden inom ett 7-procentigt intervall.

Slutligen är Man AHL:s TargetRisk en dynamisk long-only fond som strävar efter att uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt genom att erbjuda exponering till aktier, obligationer, inflationsknutna tillgångar och kredit. Strategin, som sköts av Russell Korgaonkar och Che Hang Yiu, har som mål att leverera en stabil risknivå oavsett marknadsvillkor, genom att med hjälp av en kvantitativ metod anpassa exponering.

Sandy Rattray (bild), VD för Man AHL, säger: “Vi är mycket nöjda med att kunna öka vårt kvantitativa handelsutbud med dessa UCITS-fonder. Strategierna har utarbetats för att uppfylla behoven hos specifika investerare och visar på framgången i vår forskningssatsning. Varje strategi har en tydlig avkastningsprofil – från en global long-only betaportfölj i TargetRisk, till sektorspecifika alternativ i form av aktie- och volatilitetsfonder, samt ett brett multi-strategiutbud som till fullo utnyttjar forskningen inom Man AHL.”

UCITS-fonderna, som är registrerade i Dublin och mjuklanserades i november 2014, finns tillgängliga i ett antal europeiska regioner. Fonderna är i dagsläget inte registrerade i samtliga europeiska jurisdiktioner, vilket dock planeras ske successivt i samband med framtida registrering, i enlighet med gällande regelverk.

Share.

About Author

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.