I väntan på snösmältning!

Stockholm (HedgeNordic) – Under vintern har priset på de nordiska elterminerna som handlas på NasdaqOMXComodites fallit allt djupare och när vi nu står med ena foten in i våren är det nya historiska lågpunkter som de flesta kontrakt handlas på. Framförallt är det vår och sommarterminerna som har fallit och huvudanledningen stavas att vi haft en period med milt och relativt nederbördsrikt väder ända sedan senhösten. Inledningsvis var det stora höstregn som slog in mot Norges kust och därefter har det varit väl tilltaget snöande i framförallt norra Sverige och Norge som gjort att den totala energibalansen i Sverige och Norge rört sig från ett historiskt underskott till ett överskott under vintern. Med en så pass god energisituation finns möjligheter för riktigt låga spotpriser under vårens och sommarens snösmältning när vattenkraftsproducenterna inte klarar av att reglera sin produktion utan tvingas rea ut sin kraft när trycket i dammarna blir för stort. Att Norden de senaste åren dessutom fått in en hel del förnyelsebar energiproduktion i form av vind kraft i systemet kan också förvärra situationen då konkurrensen ökar.

Nu står vi således inför en spännande period där vi väntar på den annalkande vårfloden. Snön som finns ligger i år på ganska hög höjd vilket gör att den första pressperioden, kring V16-V18 när den så kallade skogssnön på låg höjd normalt skall smälta, helt verkar utebli. Istället blir det V20-V23 som alltingkommer att avgöras i år när snön över 700 meter börjar smälta och om detta sker samtidigt som det är milt och regnigt föreligger kraschrisk på spotmarknaden. Till detta skall nämnas att vi förra året fick mycket nederbörd efter avlövning som gjorde att marken på sina håll också var ganska mättad när vi gick in i vintern och när tjälen nu släpper och vårfloden skall sätta igång har marken på sina håll förhållandevis dålig uppsugningsförmåga. Men, om vi å andra sidan får en högtrycksdominerad och kall vår likt förra året, kan stora delar av snön dunsta ut i atmosfären vilket innebär att vårfloden förmodligenkan fortskrida utan någon större påverkan på spotpriset. Just nu har terminsmarknaden ställt sig i ett mellanläge om än på historiskt låga nivåer. Antingen blir det press och då kommer terminerna falla vidare, eller så blir det högtryck och då har vi just nu handat ned priserna för långt. Oavsett vilket, verkar det som om volatiliteten kommer att öka närmaste veckor/månader.

 

Bild: (c) aboutpixel.de—Jutta-Rotter

 

Share.

About Author

Andreas Edlund är portföljförvaltare på Shepherd Energy AB och har 8 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB är en oberoende aktör och erbjuder kapitalförvaltning på den nordiska elmarknaden vid sidan av ett brett utbud av analystjänster.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.