- Advertisement -
- Advertisement -

Svensk global macro-hedgefond – nu på Europakartan

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) –  Citywire global har gått igenom siffrorna för global macro hedgefonder för 2014 samt tre år tillbaka.

Svenska Ålandsbanken Defiend Risk 12 €-klassen hamnade topp-tre i fjol och rankas på andra plats på tre års ackumulerad avkastning. Bästa fond 2014 var Kenneth G Tropins  MLIS Graham Cap Systematic Macro UCITS EUR C A som även landade på tredje plats för de senaste tre årens ackumulerade avkastning. Bästa global macro över tre år var Vincent Chailley med bl a H2O Moderato R.

Förra året var i vissa avseenden ett svårt år för många alternativa förvaltare. Den förhärskande bilden av stigande räntor fick de flesta förvaltare om bakfoten och som en följd av det gungade marken till även för andra tillgångsslag. De traditionella long-only baserade tillgångsallokeringarna fick emellertid spridning och fann sin väg in i andra alternativa strategier såsom global macro. Trots att global macro går under epitetet alternativ strategi verkar det finnas mycket riktningsbeta i positionstagningen,. Att hantera portföljer så visade sig vara både fel och farligt.

Den svenskförvaltade fonden Defined Risk 12 € klassen föll inte för den gängse uppfattningen av stigande räntor men var heller inte dominerad av ett durationsbet, som man annars kunnat vänta sig vara drivkraften bakom förra årets prestation. Snarare var det fondens underliggande strategi för att extrahera riskpremierna från ett diversifierat universum av tillgångar som var primus motor för avkastningen 2014, då fonden noterade en uppgång på 19%. Sammantaget gav detta en tredjeplats av de 47 Global Makrofonderna i Europa. Fonden placerade sig ännu bättre avseende avkastning över tre år, + 41%, vilket placerar den på andra plats i Europa. Fonden nominerades förra året till Nordic Hedge Funds Awards för 2013.

Vad är bakgrunden till fonden, vad är historiken?

– Vi startade upp den i december 2005, så vi har hållit på i nästan 10 år nu. Vi är inga nykomlingar, säger Mats Ohlson (bild), ansvarig förvaltare sedan start. Syftet med fonden, eller snarare den familj av fonder som startades, var att utgöra ett ovillkorat benchmark för i denna fonds fall en specifik risknivå på 12%, dvs att jämföras med t ex ett globalt aktieindex men även för att kunna diversifera det indexet så bra som möjligt. Syftet var helt enkelt att utgå från vad som vanligen fanns i en kundportfölj och diversifiera det så mycket som möjligt vid varje nivå på risken. Det fungerar alldeles förträffligt, i synnerhet 2008 som var ett av fondens starkaste år, men fonderna hann aldrig bli tillräckligt stora av olika skäl, varför de slogs ihop till den som finns idag.

Fonden har varken varit i media eller erhållit ratings i de vanliga hedgfondforumen – den ter sig lite anonym för att ha varit med så länge? Hur kommer det sig?

– Fonden överfördes under höjden (botten) av finanskrisen krisen 2009, från Kaupthing Bank till Ålandsbanken. Avsikten med fonden, samt ytterligare ett antal alternativa fonder, liksom även strategin för fondutbudet har förändrats under åren, säger Mats Ohlson. Fonden, liksom t ex systerfonden Ålandsbanken Commodity Fund, konstruerades främst för att spela en nyckelroll i ett portföljsammanhang för diskretionära mandat och paketeringar, men endast som ett sekundärt mål att distribueras externt.

Men borde inte en produkt som denna och t ex Ålandsbanken Commodity Fund vara något som skulle vara intressant för alla typer av fondförvaltare?

– Ja, av diversifieringsskäl anser jag att så är fallet eller borde vara fallet, i synnerhet under de senaste åren och i dessa tider. Men de flesta alternativstrategierna kräver inte bara att investerare har nödvändigt utrymme i sina placeringsmandat och förstår hur fonderna fungerar och hur de skall användas, men också att det finns marknadsföringskapacitet som kan föra ut budskapet. Dessa två villkor går hand i hand och måste arbeta tillsammans. Jag kan bara hålla med och konstatera att vi inte nått ut med vårt budskap. Helt klart är att en bra fond inte säljer sig självt, alla fonder behöver marknadsföring för att nå ut.

Så framöver vilka är de främsta drivkrafterna på marknaden som du ser dem?

– Jag är mycket orolig för hela det finansiella systemet som är så beroende av ökande skuldsättning som huvudmotorn för tillväxt. Hela mekanismen för relativ och absolut prissättning riskerar att haverera med mycket tråkiga konsekvenser som följd. Mer momentumdrivna marknader under stigande volatilitet är därför att vänta. Det är ungefär som Hela havet stormar – du dansar tills musiken stannar. I det här fallet skulle jag inte leta efter en stol, jag skulle snarare springa mot utgången. Eller som vissa obligationsinvesterare frågat sig inför de placeringsalternativ de har idag – vad gör du om du sitter på det enda isberg som ännu inte har smält? Om man inte gillar läget, vad har man för alternativ? Det är aldrig lätt att förvalta pengar och kommer med största sannolikhet inte bli lättare framöver.Men egentligen kommer dessa åsikter tyvärr nog aldrig att komma till uttryck i själva i fonden. Ålandsbanken har valt att stänga ner alla alternativa produkter och satsa på mer traditionella produkter för de stora marknaderna. Det är ett val av strategi man tvingas respektera och ta konsekvenserna av. Jag tycker dock att det känns bra att lämna investerarna på en all-time high. Men man vet aldrig vad som händer i framtiden, kanske det finns ett hem för en del av fonderna som nu skall stängas ned, avslutar Mats Ohlson.

 

Bild: (c) HedgeNordic

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -