- Advertisement -
- Advertisement -

På jakt efter alfa? Ta en titt på QQM

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Aktiemarknaderna har sedan den finansiella krisen 2008/2009 haft en imponerande avkastning och närmar sig nya högstanivåer. Aktiebaserade hedgefond-strategier har dragit nytta av uppgångarna. Turbulenta marknader under oktober månad visade ett tyligt beta i många fonder samt att även förvaltare av hedgefonder förlitar sig på att aktiemarknaden ska leverera. Vi har därför tagit en närmare titt på de 160 fonder som ingår i Nordic Hedge Index (NHX), särskilt de 58 fonder i kategorin NHX Equity för att identifiera de fonder vi tror kommer att kunna leverera alfa. En av förvaltarna som vi gillar, och som kanske har flugit under radarn ett tag trots topplacering, är stockholmsbaserade QQM.

QQM använder vanligtvis aktier som tradinginstrument. Ändå har fondförvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt en helt annan inställning jämfört med den traditionella long/short equity-förvaltaren. Dels är investeringsprocessen helt modellbaserad, dels är fonden alltid marknadsneutral. Modellerna som används bygger på behavioural finance och utnyttjar samband mellan bolagens vinster och aktiers kursutveckling. Exempel på uppgifter som används är konsesus på analytikernas vinstprognoser för bolagen. Baserat på bland annat förändringar i konsensusuppfattningen tar QQM långa och korta positioner i aktier med de mest positiva och negativa revideringarna. Portföljen sätts samtidigt samman så att den är neutral till aktiemarknaden.

“Fondens strategi innebär mycket förenklat att vi tar långa positioner i bolag där vinsterna revideras upp och går kort i bolag där vinsterna revideras ned. Fundamentala aktieförvaltare letar vanligen efter bolag som förväntas uppvisa stigande framtida vinster, vilket även vi gör. Skillnaden är att vi gör det systematiskt genom att analysera ett stort antal aktier.”, berättar förvaltarna.

När HedgeNordic först intervjuade QQM oktober 2011 handlade man endast på de fyra nordiska marknaderna. Sedan dess har man utökat till Nederländerna, Schweiz och Tyskland. “Det faktum att vi handlar på fler marknader idag har genererat bättre riskjusterad avkastning”, säger Jonas Sandefeldt till HedgeNordic. En del av den minskade volatiliteten beror på ett utökat antal innehav i fonden. Det finns för närvarande ungefär 170 långa och 190 korta positioner i portföljen, vilket är mer än en fördubbling jämfört med tre år bakåt i tiden.

Ola Björkmo, Jonas Sandefeldt - QQM
Ola Björkmo, Jonas Sandefeldt – QQM

En marknadsneutral ansats för varje aktiemarknad med korta positioner som balanserar de långa positionerna gör per definition att valutaexponeringen blir låg. Återstående valutarisk som troligtvis kommer från Euron, hedgas tillbaka till basvalutan SEK berättar Ola Björkmo. För att investera kräver QQM att ett bolag ska följas av minst fem aktieanalytiker. I dagsläget uppfyller ungefär 380 bolag kriterierna för QQM, varav 60 – 70 i Sverige. “Det är självklart en större risk för misstag från en enskild analytiker och därför kräver vi ett konsensus från minst fem analytiker för att investera”, säger Ola Björkmo.

Portföljens ökande storlek har också resulterat i en ökad handelsaktivitet för QQM. Förvaltarna tittar inte på enskilda aktier utan jobbar med tolv olika delportföljer som utvärderas varannan vecka. “Vi väljer att inte fokusera på enskilda aktier utan algoritmhandlar korgar av aktier. På daglig basis innebär det att vi kanske handlar i 80 enskilda aktier men att det rör sig om 100 avslut per aktie eftersom vi försöker handla marknadsneutralt och få bästa möjliga dagliga pris.”

Även om fonden kan ha en hävstång uppemot 6 gånger så är den typiskt sett runt 5 gånger. Den marknadsnutrala ansatsen innebär att fonden har en stor kassa, som investeras I bostadsobligationer vilka används som säkerhet för fondens korta positioner.

Den marknadsneutrala ansatsen tar bort påverkan från aktiemarknaderna och återstår gör endast överavkastning – alfa. QQM har en volatilits- och avkastningsmål på 6-8 procent per år, och dagliga VaR-mål är omkring 0,7 procent. Fram till den 30 november 2014 har QQM avkastat 12,87 procent med en årsbaserad standardavvikelse på 6,29 procent, enligt HedgeNordics databas. Nordic Hedge Index som helhet är upp 2,94 procent i år och NHX Equities har avkastat 2,8 procent under 2014.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

Niche Opportunities in Private Credit Amid Record Dry Powder Levels

Stockholm (HedgeNordic) – The evolution of private credit as an asset class has been remarkable, attracting increasing allocations from investors. Assets under management by...

Tidan Readies Systematic Macro Launch with Linus Nilsson

Stockholm (HedgeNordic) – Stockholm-based fund boutique Tidan Capital is broadening its suite of strategies with the upcoming launch of its systematic macro initiative in...

Chelonia to Embrace Long-Biased Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite securing a spot among the top 15 best-performing Nordic hedge funds this year as a market-neutral fund, Chelonia Market Neutral...

Nykredit Hedge Funds Battle to Reverse Downtrend in Assets

Stockholm (HedgeNordic) – Despite showing improved performance, the fixed-income hedge fund trio at Nykredit Asset Management is struggling to reverse a downward trend in...

“Boring” Short Sellers Partner with Sector for Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Renowned short seller Andrew Left has been quoted as saying that short sellers are becoming “a dying breed.” Despite the departure...

Adrigo Catapults into Top Five After Strong May

Stockholm (HedgeNordic) – Adrigo Small & Midcap L/S has surged into the top five best-performing Nordic hedge funds for the year, boasting a return...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -