- Advertisement -
- Advertisement -

På jakt efter alfa? Ta en titt på QQM

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic) – Aktiemarknaderna har sedan den finansiella krisen 2008/2009 haft en imponerande avkastning och närmar sig nya högstanivåer. Aktiebaserade hedgefond-strategier har dragit nytta av uppgångarna. Turbulenta marknader under oktober månad visade ett tyligt beta i många fonder samt att även förvaltare av hedgefonder förlitar sig på att aktiemarknaden ska leverera. Vi har därför tagit en närmare titt på de 160 fonder som ingår i Nordic Hedge Index (NHX), särskilt de 58 fonder i kategorin NHX Equity för att identifiera de fonder vi tror kommer att kunna leverera alfa. En av förvaltarna som vi gillar, och som kanske har flugit under radarn ett tag trots topplacering, är stockholmsbaserade QQM.

QQM använder vanligtvis aktier som tradinginstrument. Ändå har fondförvaltarna Ola Björkmo och Jonas Sandefeldt en helt annan inställning jämfört med den traditionella long/short equity-förvaltaren. Dels är investeringsprocessen helt modellbaserad, dels är fonden alltid marknadsneutral. Modellerna som används bygger på behavioural finance och utnyttjar samband mellan bolagens vinster och aktiers kursutveckling. Exempel på uppgifter som används är konsesus på analytikernas vinstprognoser för bolagen. Baserat på bland annat förändringar i konsensusuppfattningen tar QQM långa och korta positioner i aktier med de mest positiva och negativa revideringarna. Portföljen sätts samtidigt samman så att den är neutral till aktiemarknaden.

“Fondens strategi innebär mycket förenklat att vi tar långa positioner i bolag där vinsterna revideras upp och går kort i bolag där vinsterna revideras ned. Fundamentala aktieförvaltare letar vanligen efter bolag som förväntas uppvisa stigande framtida vinster, vilket även vi gör. Skillnaden är att vi gör det systematiskt genom att analysera ett stort antal aktier.”, berättar förvaltarna.

När HedgeNordic först intervjuade QQM oktober 2011 handlade man endast på de fyra nordiska marknaderna. Sedan dess har man utökat till Nederländerna, Schweiz och Tyskland. “Det faktum att vi handlar på fler marknader idag har genererat bättre riskjusterad avkastning”, säger Jonas Sandefeldt till HedgeNordic. En del av den minskade volatiliteten beror på ett utökat antal innehav i fonden. Det finns för närvarande ungefär 170 långa och 190 korta positioner i portföljen, vilket är mer än en fördubbling jämfört med tre år bakåt i tiden.

Ola Björkmo, Jonas Sandefeldt - QQM
Ola Björkmo, Jonas Sandefeldt – QQM

En marknadsneutral ansats för varje aktiemarknad med korta positioner som balanserar de långa positionerna gör per definition att valutaexponeringen blir låg. Återstående valutarisk som troligtvis kommer från Euron, hedgas tillbaka till basvalutan SEK berättar Ola Björkmo. För att investera kräver QQM att ett bolag ska följas av minst fem aktieanalytiker. I dagsläget uppfyller ungefär 380 bolag kriterierna för QQM, varav 60 – 70 i Sverige. “Det är självklart en större risk för misstag från en enskild analytiker och därför kräver vi ett konsensus från minst fem analytiker för att investera”, säger Ola Björkmo.

Portföljens ökande storlek har också resulterat i en ökad handelsaktivitet för QQM. Förvaltarna tittar inte på enskilda aktier utan jobbar med tolv olika delportföljer som utvärderas varannan vecka. “Vi väljer att inte fokusera på enskilda aktier utan algoritmhandlar korgar av aktier. På daglig basis innebär det att vi kanske handlar i 80 enskilda aktier men att det rör sig om 100 avslut per aktie eftersom vi försöker handla marknadsneutralt och få bästa möjliga dagliga pris.”

Även om fonden kan ha en hävstång uppemot 6 gånger så är den typiskt sett runt 5 gånger. Den marknadsnutrala ansatsen innebär att fonden har en stor kassa, som investeras I bostadsobligationer vilka används som säkerhet för fondens korta positioner.

Den marknadsneutrala ansatsen tar bort påverkan från aktiemarknaderna och återstår gör endast överavkastning – alfa. QQM har en volatilits- och avkastningsmål på 6-8 procent per år, och dagliga VaR-mål är omkring 0,7 procent. Fram till den 30 november 2014 har QQM avkastat 12,87 procent med en årsbaserad standardavvikelse på 6,29 procent, enligt HedgeNordics databas. Nordic Hedge Index som helhet är upp 2,94 procent i år och NHX Equities har avkastat 2,8 procent under 2014.

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest Articles

Capital Four Expands New York Team

Stockholm (HedgeNordic) – Copenhagen-headquartered Capital Four continues to strengthen its investment team in New York. The credit boutique has announced the hiring of three...

Lynx Surpasses 100 Employees

Stockholm (HedgeNordic) – Systematic asset manager Lynx Asset Management has recently surpassed 100 employees, with over 20 new hires in 2023 across its headquarters...

Copper’s Significance in the World of Transition Essential Resources

Stockholm (HedgeNordic) – Copenhagen-based fund boutique St. Petri Capital has been running a thematic-focused long/short equity fund since early 2018. The fund employs a...

Bonds: Shaken, but Not Stirred

By Tarek Abou Zeid and Edward Hoyle – Man AHL: There can be little doubt that investors were scarred by bonds’ performance in 2022....

Ress Capital’s Hanna Persson Appointed to ELSA Board

Stockholm (HedgeNordic) – Hanna Persson of Ress Capital has been appointed to the Executive Board of the European Life Settlement Association (ELSA). This appointment,...

Nordic Funds Shortlisted for HFM European Awards

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has unveiled the list of shortlisted funds for the HFM European Awards 2023, with this year’s list featuring a...

Allocator Interviews

Commodities

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -