Ny studie från DeAWM om möjligheter och utmaningar inom alternativa investeringar

Stockholm (HedgeNordic) – Investeringar i alternativa tillgångar växer kraftigt när investerare jorden runt ser bortom absolut avkastning för att säkerställa likviditetsbehov, regulatorisk status och transparens i allokeringsprocessen. Men definitionen av en alternativ investering varierar beroende på var vi befinner oss och organisation. Det kan skapa problem med att förklara potentialen i alternativa placeringar för investerare. Det rapporterar Hedgeweek.

I en ny rapport från Deutsche Asset & Wealth Management ”The Alternative Perspective – 2014 Global Survey of Investors in Alternatives” har 373 investeringsansvariga personer i Europa, Asia – Pacific och Amerika intervjuats.
”Mer än hälften av de intervjuade DeAWM-kunder vi intervjuade planerar att öka sin exponering mot någon alternativ investeringstillgång. Vår studie visar på några sätt för förvaltare av alternativa investeringar att expandera”, säger Dario Schiraldi, Head of Global Client Group Deutsche AWM.
– Investerare ser bortom absolut avkastning. Förväntningarna på private equity primaries, single strategy hedgefonder, privat infrastruktur och privat real estate är att de ska överträffa index. Däremot visar undersökningen att likvida alternativ så som multi-strategy hedgefonder och private equity secondaries har potential att attrahera mycket kapital då investerare i högre utsträckning fokuserar på andra faktorer än absolut avkastning.
– Likviditetsbehov varierar beroende på organisation och region. De organisationer med lägre likviditetsbehov söker efter sätt att kapitalisera på detta och vill ha högre potential avkastning och lägre avgifter.
– Det skiljer stort hur olika organisationer i olika regioner definierar alternativa investeringar. I takt med att kunskapen om olika sorters alternativa investeringar ökar så växer också utrymmet för många att ta in flera olika sorters alternativa investeringar utan att det påverkar den inbördes vikten dem emellan.
– ESG – Environmental, Social och Governance växer i betydelse i investeringsprocessen.  Europa har kommit längst i denna process följt av Nordamerika. Företag kommer att utveckla mer strukturer för att utvärdera förvaltare baserade på dessa kriterier.
– En storlek passar inte alla när det kommer till tillväxt. Asia-Pacific är den region som erbjuder störst tillväxtpotential. Intervjuade i denna region uppger att de ser alternativa investeringar som ett sätt att minska korrelationer och öka diversifiering. I Europa och Amerika är bilden av alternativa investeringar mer diversifierad.
– Avgifter är under hårt tryck i takt med att arvodesförhandlingar blir allt vanligare. Investerare vill framförallt ha lägre avgifter i de fall man investerar från dag ett och de fall man investerar stora summor.
Bild: (c) Tobias-Kaltenbach—Fotolia.com
Share.

About Author

Moa Långbergs är frilansjournalist med inriktning på ekonomi och näringsliv samt riskansvarig på AIF-förvaltaren Pandium Capital. Hon har tidigare jobbat på East Capital och på säkerhetsföretaget Vesper Group. Moa har en magisterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.