Thyra Hedge – fortsätter upp i oktober

Stockholm (HedgeNordic.com) – Teknologifonden Thyra Hedge, som förvaltas av svenska Sentat Asset Management, levererade ett tämligen bra resultat för oktober månad – en månad som för många fonder varit en besvärlig utmaning. Uppgången i oktober summerades till 3,70% och fondens resultat för helåret är 8,85%.

Den ansvarige förvaltaren Inge Heydorn skriver i månadsbrevet för oktober att volatiliteten i marknaden var hög, med inledande nedgångar som sedan kompenserades mer än väl av kraftiga uppgångar under andra halvan.

Macroekonomisk statistik inom Europa kom in svagare än väntat, samtidigt som Ebola-spridningen ökade. Därtill diverse oroshärdar runt om i världen, som sammantaget ledde till att många investerare retirerade.

Kvartalsrapporterna som rapporterats hittills under oktober har dock överlag varit bra, i synnerhet i USA.

Inge Heydorn skriver: ”Vi har haft ett år där våra bolag i vår portfölj höjt guidance för helåret och detta har nu fortsatt under tredje kvartalet. Vi såg framför allt styrka i våra positioner i företag som har exponering mot säkerhetslösningar som Proofpoint och mjukvara som effektiviserar företag som tex Qlicktech och Tableau Software. Vi fortsätter att fokusera hårt på dessa två grenar inom teknologi. Vi gjorde väldigt små förändringar i portföljen under månaden och ser att efterfrågan fortsätter vara stark för våra bolags produkter.”

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.