- Advertisement -
- Advertisement -

Thyra Hedge – fortsätter upp i oktober

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Teknologifonden Thyra Hedge, som förvaltas av svenska Sentat Asset Management, levererade ett tämligen bra resultat för oktober månad – en månad som för många fonder varit en besvärlig utmaning. Uppgången i oktober summerades till 3,70% och fondens resultat för helåret är 8,85%.

Den ansvarige förvaltaren Inge Heydorn skriver i månadsbrevet för oktober att volatiliteten i marknaden var hög, med inledande nedgångar som sedan kompenserades mer än väl av kraftiga uppgångar under andra halvan.

Macroekonomisk statistik inom Europa kom in svagare än väntat, samtidigt som Ebola-spridningen ökade. Därtill diverse oroshärdar runt om i världen, som sammantaget ledde till att många investerare retirerade.

Kvartalsrapporterna som rapporterats hittills under oktober har dock överlag varit bra, i synnerhet i USA.

Inge Heydorn skriver: ”Vi har haft ett år där våra bolag i vår portfölj höjt guidance för helåret och detta har nu fortsatt under tredje kvartalet. Vi såg framför allt styrka i våra positioner i företag som har exponering mot säkerhetslösningar som Proofpoint och mjukvara som effektiviserar företag som tex Qlicktech och Tableau Software. Vi fortsätter att fokusera hårt på dessa två grenar inom teknologi. Vi gjorde väldigt små förändringar i portföljen under månaden och ser att efterfrågan fortsätter vara stark för våra bolags produkter.”

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

SRV’s Multi-Pillar Fixed-Income Strategy

Stockholm (HedgeNordic) – Despite Danish mortgage bonds being widely regarded as almost risk-free, occasional spikes in risk aversion trigger significant spread widening versus government...

DBi Pioneers Cost-Efficient Access to CTA Performance

Stockholm (HedgeNordic) – Trend-following CTAs or managed futures vehicles are often seen as effective diversifiers within investment portfolios, exhibiting limited correlation to equity and...

Swiss Bank Eyes Global Equities Through Quant and Options Overlay Funds

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss private bank is seeking to allocate a minimum of €20 million to a fund specializing in global equities through...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -