Catella rapporterar för tredje kvartalet och lanserar ny räntefond

Stockholm (HedgeNordic) – Catella rapporterar för tredje kvartalet en nettoomsättning på 243 mkr (150) och ett resultat före skatt på 15 mkr (-2). Förvaltningsvolymerna exklusive IPM ökade med 2,5 mdkr (2,5) och nettoinflödet uppgick till 2,8 mdkr (1,0). Vid kvartalets utgång uppgick totala förvaltningsvolymer till 111,9 mdkr (46,1) varav IPM stod för 42,8 mdkr (0).

För niomånadersperioden rapporterar Catella en nettoomsättning på 644 mkr (422) och ett resultat före skatt på 77 mkr (10).

I en kommentar till resultatet säger Catellas vd och koncernchef Knut Pedersen: ”Det rekordlåga ränteläget gör fastigheter, krediter och aktier än mer attraktiva som investeringar, vilket gynnar efterfrågan på våra produkter och tjänster. Under årets första nio månader ökade nettoomsättningen exklusive IPM med 29 procent och det bidrog till den positiva resultatutvecklingen”.

Catella har även enligt ett pressmeddelande beslutat att lansera en ny räntefond; Catella Credit Opportunity. Den nya fonden kommer förvaltas av Magnus Nilsson och Fredrik Tauson som sedan tidigare förvaltar Catella Nordic Corporate Bond Flex.

Catella Credit Opportunity är en absolutavkastande fond som söker avkastning genom att investera i hela den räntebärande kapitalstrukturen och i obligationer med både hög och låg kreditkvalitet. Fonden har möjligheter att via derivatmarknaden skydda kapitalet mot de två primära riskerna, ränterisk och kreditrisk. All valutaexponering hedgas tillbaka till basvalutan svenska kronor.

Enligt Catella har den nya fonden, med sitt breda mandat, en större verktygslåda för att bättre kunna anpassa sig till olika marknadsscenarion. Fonden har en målavkastning på 6-8 procent och en förväntad risk mätt som standardavvikelse på 5-7 procent.

I en kommentar säger fondens förvaltare Fredrik Tauson; “Vi tror inte på snäva mandat. Vi tror inte heller på jämförelseindex som förvaltare passivt kan gömma sig bakom. I dagens marknad krävs ett mer flexibelt tänkande för att skapa tillfredsställande riskjusterad avkastning. En fond måste ges möjlighet att allokera till det för stunden bästa tillgångsslaget. Dessutom bör fonden arbeta med kapitalskyddande tillgångsslag för att kunna parera exempelvis stigande marknadsräntor och/eller kreditspreadar som går isär exempelvis till följd av ett större börsfall”.

Den nya fonden är planerad att starta i slutet av november.

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.