Goldman Sachs fortsätter att sälja hedgefondstillgångar

Göteborg (FinWire) – Investmentbanken Goldman Sachs och andra finansbolag har fram till juli nästa år på sig att tillmötesgå Volckerreglerna som är del av Dodd-Frank. Reglerna rör utträde från viss typ av handel med egna pengar. Det framgår av en filing som Goldman Sachs skickat in till den amerikanska finansinspektionen SEC.

Under det tredje kvartalet sålde Goldman hedgefondinnehav motsvarande 285 miljoner dollar. Totalt har nu hedgefondstillgångar motsvarande 2,55 miljarder dollar sålts. Framöver väntar ytterligare försäljningar om 375 miljoner dollar. Banken har ytterligare 11,4 miljarder i tillgångar som påverkas av Volckerreglerna. Investmentbanken varnar för att detta inte kommer bli en lätt match att följa då vissa tillgångar är icke-likvida.

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.