Camelot ligger endast långa i marknaden

Göteborg (FinWire) – Fonden Camelot steg med 2,9 procent under oktober månad, vilket var marginellt sämre än jämförelseindexet vilket klättrade 3,0 procent. Hittills i år är avkastningen 20,9 procent jämfört med indexet som ökat 20,2 procent.

Fondens aktieandel uppgick till i snitt 79 procent i oktober. Störst positivt bidrag till värdeutvecklingen gav innehaven i Citigroup, Volvo, Disney och Wärtsilä. Två innehav, Philips och KLA-Tencor, sjönk i värde och avyttrades dessutom under månaden, skriver bolaget i sin månadsrapport.

Vid utgången av oktober hade Camelot 14 långa innehav och inga korta positioner. Fondens fem största aktieinnehav var Bank of America, Macy’s, Citigroup, Disney och Unilever.

Bild: (c) by Karl-Heinz Liebisch—pixelio.de

Share.

About Author

Vi har en idé om att leverera nyheter inom komplementära områden till redan existerande nyhetstjänster. Områden dit tiden för de stora redaktionerna helt enkelt inte räcker till för att bevaka. Vår första tjänst är inriktad mot småbolag. Bolag som idag saknar nödvändig journalistisk bevakning. Vi skriver om bolag dit journalistens telefon aldrig ringer och aktieägarens intresse inte tillgodoses.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.