- Advertisement -
- Advertisement -

Catella – Förvaltningsvolymerna växer

- Advertisement -

Konsolideringen av IPM och ett fortsatt bra inflöde till kapitalförvaltningen bidrog till att omsättningen i gruppen steg kraftigt till 343 MSEK (259). Transaktionsvolymerna inom fastigheter var lägre än den mycket starka jämförelseperioden förra året vilket ledde till att resultatet för Corporate Finance halverades till 11 MSEK (22). Det sämre resultatet beror också på låga intäkter inom Consumer och Nordic Fixed Income. Inom Kapitalförvaltningen fortsatte den positiva utvecklingen, bl a till följd av minskade förluster inom Catella Bank och inkluderandet av IPM. Resultatet uppgick inom affärsområdet till 15 MSEK (-2). Övrigtområdet med de stora låneportföljerna redovisade ett betydligt bättre resultat än förväntat till följd av bra utfall i betalningar samt en positiv värdejustering om 11 MSEK. Sammantaget redovisade koncernen ett resultat före skatt om 33 MSEK, vilket var i nivå med vår prognos.

Förvaltningsvolymerna växer


Den sammanlagda förvaltade volymen ökade i Q3 genom konsolideringen av IPM med 43 miljarder SEK till 112 miljarder SEK. Nettoinflödet i Kapitalförvaltningen exkl IPM uppgick under de första nio månaderna med 17 miljarder SEK, vilket innebär att Catella tar marknadsandelar inom fondverksamheten. Det största inflödet visade aktie-, hedge- och räntefonder.

Kapitalförvaltningen allt viktigare


Vi gör inga större förändringar i våra prognoser för resultat före skatt. Däremot har vi ökat våra prognoser vad avser Kapitalförvaltningen medan vi i motsvarande mån minskar vad avser fastighetsrådgivningen inom Corporate Finance. Avhoppen av ledande befattningshavare i den svenska fastighetsrådgivningsrörelsen gör att i alla fall det första halvåret borde drabbas av minskade intäkter.

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Latest Articles

CABA Launches ‘Flex2’ for Another Ride on the Spread Curve

Stockholm (HedgeNordic) – In December 2022, Danish boutique CABA Capital launched a closed-end fund with a three-year lifespan to capture risk premiums in Scandinavian...

Truepenny One Step Closer to Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Truepenny Capital Management has received authorization as an investment firm and obtained license as a portfolio manager from the Swedish financial...

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -