Absolutavkastande UCITS-fonder ned i september

Stockholm (HedgeNordic.com) – Absolutavkastande UCITS-fonder noterade nedgångar på 0,13% i genomsnitt under september månad och är därmed upp 0,99% sedan årsskiftet, detta enligt det så kallade UCITS Alternative Index som sammanställs av Geneve-baserade Alix Capital. Av de fondgrupperingar som noterade nedgångar under månaden märktes Emerging Markets med en nedgång på 1,45% följt av Event-Driven och Long/Short Equity ned 0,9% respektive 0,35%. På den positiva sidan utmärkte sig FX och CTA fonder med uppgångar på 1,29% respektive 0,52%. CTA-fonder är också de bäst presterande sedan årsskiftet med uppgångar på 4,52% i genomsnitt.

Därefter kommer Multi-Strategy (+2,00%) och Fixed Income (+1,45%). På den negativa sidan utmärker sig råvaru- och volatilitetsfonder med nedgångar på 1,22% respektive 0,85%. Fond i fonder var ned 0,05% i september och är därmed upp 0,33% på året. Förvaltat kapital i absolutavkastande UCITS fonder ökade med 5 miljarder euro i september och nådde totalt 248 miljarder euro. Bortsett från råvara- och volatilietsstrategier noterade alla strategigrupper inflöden under perioden.

Det största inflödet i absoluta termer noterade Multi-Strategy med 1,3 miljarder euro medan CTA och Market Neutral noterade de största relativa ökningarna, båda upp 6%. Sammantaget har de olika strategierna, september inräknat, noterat uppgångar i förvaltat kapital på 30% sedan årets början. Med en ökning på 131% är Event-Driven den strategi som fått de största inflödena sedan årsskiftet följt at Long/Short Equity (+55%) och Equity Market Neutral (+54%).

Bild: (c) kentoh—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.