- Advertisement -
- Advertisement -

Tuff månad för Pharos

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Pharos Nordic Hedge, long/short equity fonden som förvaltas av norska Pharos Forvaltning AS, hade en tuff månad i september med en nedgång på 5,12 %, därmed noterade fonden sin tredje raka ned-månad då avkastningen i juli och augusti uppgick till -1,72 % respektive -2,55 %. Sedan årsskiftet noterar därmed fonden en nedgång på 4,86 %.

Pharos Nordic Hedge fokuserar sina investeringar till nordiska små- och medelstora bolag, primärt inom shipping och andra energi-relaterade sektorer, fondens mål är att avkasta 10 – 13 % årligen till ett väl kontrollerat och återhållsamt risktagande.

I en kommentar till september månads avkastning skriver förvaltaren att marknaden var lugn i termer av företagsnyheter men att aktiemarknaden var mycket händelsefull där många små- och medelstora bolag sålde av kraftigt medan de bredare indexen gick upp något. Då fonden har korta positioner i vad förvaltaren anser vara dyra, indextunga storbolag och långa positioner i vad förvaltaren uppfattar vara mer lämpligt prissatta små- och medelstora bolag blir den relativa utvecklingen mellan dessa viktig. I september konstaterar förvaltaren att en majoritet av de små-och medelstora bolagen inom olja, shipping samt relaterade industrier underavkastade marknaden med mer än 10 % vilket medförde att fonden upplevde en besvärlig månad.

Sedan fondens start är det norska småbolagsindexet upp 15 % medan motsvarande index för storbolag är upp 45 %. Detta leder förvaltaren till att konstatera att förutsättningarna för fondens strategi varit minst sagt svåra då fondens korta positioner primärt tagits i en grupp av bolag med tre gånger så hög avkastning som den grupp där långa positioner initierats.

Förvaltaren säger avslutningsvis att fundamenta dock kommer spela ut på längre sikt och att små- och medelstora bolag överavkastat sina större diton på längre sikt. Detta leder förvaltaren till slutsatsen att en normalisering kommer ske, antingen via förvärv av mindre bolag eller att marknaden återgår till mer av ett normaltillstånd. För närvarande håller dock förvaltaren fast vid en låg nettoexponering.

 Bild: (c) shutterstock—Thomas Pajot.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -