Det blev höst även detta år!

Stockholm (HedgeNordic.com) – September är normalt en relativt nederbördsrik månad i Norden, där djupa lågtryck brukar kunna rida in över västra Norge på ett större högtryck nere över Kontinentaleuropa. I år hade vi dock länge en ganska beskedlig lågtrycksströmning under månaden högtrycket och som givit en extremt torr, varm och vindfattig sommar kunde därför hänga sig kvar. Detta resulterade i en försämring av den hydrologiska balansen i Sverige och Norge som i vanlig ordning ger sig uttryck i att man i producentled börjar ta mer betalt för vattenkraftsproduktionen vilket också förstärktes av att vi samtidigt hade relativt lågt kapacitetsutnyttjande i de svenska och finska kärnkraftsblocken på grund av årliga sommarrevisioner.

Genom detta kunde spotpriset stiga från 32 euro i snitt i augusti till 35 euro i september. Spotprisets uppgång och ett utökat energiunderskott i systemet påverkade också höstterminerna för nordisk kraft och den bullmarknad som startat under tidig sommar kunde hålla i sig och som högst handlades Q4-14 terminen på 36.75 euro vilket då var nästan 1 euro över motsvarigheten i Tyskland. Något som också var fundamentalt motiverat på grund av att det fysiska flödet i många fall var vänt så att Norden var nettoimportörer av kraft från kontinenten. Kostanden för kolkraftsgenererad produktion, vilket normalt styr kontrakten längre ut på nordiska terminskurvan för el, var samtidigt relativt oförändrat under september där kolnedgången uttryckt i dollar motverkades av euroförsvagningen (mot dollar) samtidigt som utsläppsrätterna för koldioxid fortsatte att statiskt handlas mellan 5.50-6.50.

Under sista veckan i september, blev det allt mer tydligt att vi gick mot en övergång till mer normalt höstväder och detta gjorde att marknaden, som var rejält lång efter sommarens uppgång, hamnade i en stop loss som snabbt utraderade hela månadens uppgång i merparten av kontrakten på nordiska ternminskurvan och Q4-14 kontraktet stängde kring 34.50 euro.

Om vi nu skall blicka framåt, har vi en mild och nederbördsrik start på hösten och med fjolårets spotpriskollaps under vintern i färskt minne tycker vi oss se en underliggande bearish ton i marknaden. Med stor andel svårreglerad förnyelsebar produktion i mixen, både i Norden och på kontinenten, finns naturligtvis möjligheterna för att detta upprepas igen, men vi måste samtidigt komma ihåg att föregående vinter både var extremt mild och nederbördsrik och risken finns att marknaden vid något läge säljer ned premien för vinterleveransen lite väl långt.

Vi måste också tillägga att vi varje år vid den här tiden står inför möjligheten att hösten blir riktigt torr och vintern sträng och i ett sådant läge klarar norden sig fortfarande inte utan gas och oljeproduktion för att täcka efterfrågan. Med det sagt, är det fortfarande fullt möjligt för elpriset att återvända upp till nivåer som många nog glömt bort och inte vågar tänka på, även om det i nuläget känns väldigt avlägset.

 

Bild: (c) olly—shutterstock.com 

 

 

Share.

About Author

Andreas Edlund är portföljförvaltare på Shepherd Energy AB och har 8 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB är en oberoende aktör och erbjuder kapitalförvaltning på den nordiska elmarknaden vid sidan av ett brett utbud av analystjänster.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.