- Advertisement -
- Advertisement -

Lyxors innovativa ARMA 8 en lyckad strategi

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Det är inte många fonder som har lyckats slå rekord under de senaste åren där 2013 och 2014 uppvisat så helt olika förutsättningar. Men Lyxors ARMA 8 absolut avkastningsfond, baserad på en innovativ aktiv riskparitet, har kunnat leverera en årlig avkastning på 11 procent.

Reglerna för spelet håller på att ändras. Efter mer än fem år av signifikant press på riskpremier kommer investerare att behöva anpassa sig till ett klimat med lägre avkastning. Det kombinerade rallyt i aktier och obligationer har lett till att tillgångsklasser handlas till historiskt låga yielder, en utmaning för traditionella investeringstekniker. Köpa och behåll, till exempel, som har varit en vinnande strategi sedan mars 2009, kan framöver komma att möta pressade avkastningar.

Däremot kan aktiva och diversifierade strategier som Lyxors fond ARMA 8 (Absolute Return Multi Asset) vara väl lämpade för det rådande marknadsklimatet. Denna innovativa fond kännetecknas av en aktiv riskparitet, en strategi som nyligen har väckt stort intresse bland investerare. Efter år av solida prestationer har traditionella riskparitetfonder gått mindre bra sedan 2013. Dessa kvantitativt baserade passiva fonder utjämnar riskbidragen hos de tillgångsklasser som de investerar i. Ju lägre risk för en tillgångsklass desto högre slutexponering i fonden. Effektiva positioner i obligationer tenderar att vara signifikanta, vilket kan leda till förluster när räntorna stiger, ett ämne som varit hett debatterat de senaste månaderna.

När marknadsförutsättningarna ändras och tillgångsklasser återkorrelerar — ibland aggressivt, som var fallet i maj 2013 — kan den kortsiktiga marknadens inverkan uppväga de långsiktiga fördelarna med riskbaserad diversifiering. Därför är det viktigt att inta en mer aktiv position. Riskparitet ska endast ses som en startpunkt, en robust lösning för att generera allokering på lång sikt.

Därför fokuserar den nya generationen aktiv riskparitetfond på ytterligare två drivkrafter för prestation: ett signifikant taktiskt lager och en daglig volatilitetskontroll, då fondens mål för maximal volatilitetsbudget ligger på 8 procent. Det taktiska lagret i sig vilar på två distinkta pelare: det kombinerar en rent systematisk trend som följer korgen och en bedömande diskretionär global makroportfölj. Vad gäller volatilitetskontrollen så är den extremt effektiv med att undvika svåra förluster.

Kombinationen av dekorrelerade drivkrafter för prestation gör det möjligt för ARMA 8 att ståta med en solid årlig 11-procentig avkastning och ett Sharpe-index på 1,55 (augusti 2014). Under 2013, ett besvärligt år för många förvaltare inom multitillgångar, presterade fonden en rekordstor avkastning på 9,4 procent. Nyckeln till detta resultat var den aktiva förvaltarexponeringen under marknadschocken, Taper Tantrum. På bara två veckor minskade fondens exponering mot obligationer från 125 procent till bara 7 procent, effektivt bibehållande av prestationen. Under 2014 blev det möjligt att reallokera tillbaka till obligationer, och sålunda dra fördel av lägre räntor (en trend som många investerare missade) och samtidigt ligga kvar med exponeringen gentemot aktier. Lyxors ARMA 8 lyckades därmed att under två slående olika år prestera bättre än de flesta av konkurrenterna, och effektivt leva upp till målet om absolut avkastning.

 

Bild: (c) everything-possible—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -