Origo Quest 1 – Starkt första halvår

Stockholm (HedgeNordic.com) – Fonden Quest 1 från Origo Capital steg med hela 12,7% under det första halvåret 2014 och hamnade därmed på en sjundeplacering över bäst presterande hedgefonder 2014 i HedgeNordics databas per den sista juni. Sedan fondstarten i februari 2013 är fonden upp 25,8%.

Den starka avkastningen har kommit till en volatilitet som legat lägre än aktiemarknaden under perioden (f.n. på 8,6%) och beta (korrelation med marknaden) har understigit 0,4. Bland de innehav som bidragit till resultatutvecklingen märks Invisio, NKT Holding och B&B Tools.

Origo Quest 1 är en lång/kort aktiefond som fokuserar på medelstora bolag på de nordiska börserna (börsvärde understigande 10 mdr SEK). Fonden investerar normalt sett i bolag som aktiemarknaden bortsett ifrån på grund av kortsiktiga problemfaktorer. Portföljen är koncentrerad och består vanligtvis av 12-20 innehav.

I en kommentar till det starka första halvåret säger ansvarig förvaltare Stefan Roos (bild): “Vi har lyckats rätt bra både med bolagsvalet och med hedgingen. Portföljbolagen har i mångt och mycket levererat på våra värdedrivare. Viktigaste händelserna senaste året har varit NKTs påbörjade renodling av bolagsstrukturen, och B&Bs framgångsrika kostnadsprogram. Invisios genombrott på den Amerikanska marknaden har också gynnat oss. Pricers orderutveckling har varit svag och det har dragit ned aktievärdet…det är vi såklart inte nöjda med, men i övrigt har vi lyckats undvika minor under 2013-2014”.

Screen shot 2014-08-12 at 09.43.23

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.