- Advertisement -
- Advertisement -

Origo Quest 1 – Starkt första halvår

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Fonden Quest 1 från Origo Capital steg med hela 12,7% under det första halvåret 2014 och hamnade därmed på en sjundeplacering över bäst presterande hedgefonder 2014 i HedgeNordics databas per den sista juni. Sedan fondstarten i februari 2013 är fonden upp 25,8%.

Den starka avkastningen har kommit till en volatilitet som legat lägre än aktiemarknaden under perioden (f.n. på 8,6%) och beta (korrelation med marknaden) har understigit 0,4. Bland de innehav som bidragit till resultatutvecklingen märks Invisio, NKT Holding och B&B Tools.

Origo Quest 1 är en lång/kort aktiefond som fokuserar på medelstora bolag på de nordiska börserna (börsvärde understigande 10 mdr SEK). Fonden investerar normalt sett i bolag som aktiemarknaden bortsett ifrån på grund av kortsiktiga problemfaktorer. Portföljen är koncentrerad och består vanligtvis av 12-20 innehav.

I en kommentar till det starka första halvåret säger ansvarig förvaltare Stefan Roos (bild): “Vi har lyckats rätt bra både med bolagsvalet och med hedgingen. Portföljbolagen har i mångt och mycket levererat på våra värdedrivare. Viktigaste händelserna senaste året har varit NKTs påbörjade renodling av bolagsstrukturen, och B&Bs framgångsrika kostnadsprogram. Invisios genombrott på den Amerikanska marknaden har också gynnat oss. Pricers orderutveckling har varit svag och det har dragit ned aktievärdet…det är vi såklart inte nöjda med, men i övrigt har vi lyckats undvika minor under 2013-2014”.

Screen shot 2014-08-12 at 09.43.23

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -