- Advertisement -
- Advertisement -

Origo Quest 1 – Starkt första halvår

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Fonden Quest 1 från Origo Capital steg med hela 12,7% under det första halvåret 2014 och hamnade därmed på en sjundeplacering över bäst presterande hedgefonder 2014 i HedgeNordics databas per den sista juni. Sedan fondstarten i februari 2013 är fonden upp 25,8%.

Den starka avkastningen har kommit till en volatilitet som legat lägre än aktiemarknaden under perioden (f.n. på 8,6%) och beta (korrelation med marknaden) har understigit 0,4. Bland de innehav som bidragit till resultatutvecklingen märks Invisio, NKT Holding och B&B Tools.

Origo Quest 1 är en lång/kort aktiefond som fokuserar på medelstora bolag på de nordiska börserna (börsvärde understigande 10 mdr SEK). Fonden investerar normalt sett i bolag som aktiemarknaden bortsett ifrån på grund av kortsiktiga problemfaktorer. Portföljen är koncentrerad och består vanligtvis av 12-20 innehav.

I en kommentar till det starka första halvåret säger ansvarig förvaltare Stefan Roos (bild): “Vi har lyckats rätt bra både med bolagsvalet och med hedgingen. Portföljbolagen har i mångt och mycket levererat på våra värdedrivare. Viktigaste händelserna senaste året har varit NKTs påbörjade renodling av bolagsstrukturen, och B&Bs framgångsrika kostnadsprogram. Invisios genombrott på den Amerikanska marknaden har också gynnat oss. Pricers orderutveckling har varit svag och det har dragit ned aktievärdet…det är vi såklart inte nöjda med, men i övrigt har vi lyckats undvika minor under 2013-2014”.

Screen shot 2014-08-12 at 09.43.23

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

P+ CEO Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Accendo Celebrates 15 Years of Active Ownership

Stockholm (HedgeNordic) – Hedge funds are not generally known for their longevity. For the funds that do have a lifespan exceeding ten or 15...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -