- Advertisement -
- Advertisement -

Aktiv eller passiv förvaltning: vad är egentligen bäst?

- Advertisement -
Stockholm (Investerarbrevet.se) – Nya avgiftsfria indexfonder har dykt upp på marknaden och en del har börjat ifrågasätta avgifterna inom aktiv förvaltning. I en färsk rapport belyser Söderberg & Partners värdet av både aktiv och passiv förvaltning på ett bredare sätt än vad som normalt lyfts fram i medierna.

– Både aktivt och passivt förvaltade fonder behövs eftersom de fyller olika funktioner på marknaden. För spararens del handlar det om att välja den modell som passar de enskilda behoven bäst vid varje given tidpunkt, säger Walter Nuñez, som är produktanalyschef inom Söderberg & Partners.

Nyligen presenterade finansrådgivaren en rapport i syfte att belysa några av de vanligaste frågeställningarna kring aktiv- och passiv förvaltning.

– Vi ville göra en djupare analys av förvaltningsmodellerna genom att ta hänsyn till fler aspekter än enbart avgifterna. I granskningen undersöker vi bland annat historiken kring förvaltningsmodellerna samt går igenom relevant forskning. Vi gör också en egen jämförelse mellan aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder, beskriver Walter Nuñez.

Söderberg & Partners slutsats i rapporten är att det finns för- och nackdelar inom båda förvaltningsmodellerna. Aktivt förvaltade fonder har en fördel i strukturen som innebär att de kan investera i möjligheter utanför index. Passivt förvaltade fonder har i sin tur en förtjänst genom att de pressar fondmarknadens priser och är ett bra alternativ för sparare som söker en kostnadseffektiv placering.

– Aktivt förvaltade fonder förutsätter en omfattande analys och de kostar därför mer än passivt förvaltade fonder. Det innebär att prissättningen inom marknaden skulle bli ineffektiv om alla valde att investera i dessa alternativ. På motsvarande sätt skulle en dominans av passivt förvaltade fonder skapa ökade kapitalflöden till redan högt värderade bolag och därmed bidra till obalanser på marknaden, säger Walter Nuñez.

Stora skillnader mellan olika fonder

Walter Nuñez berättar att ett vanligt missförstånd bland sparare är att den passiva förvaltningen är likvärdig med den aktiva. Det är i praktiken långt i från fallet eftersom en aktivt förvaltad fond, tillskillnad från en passiv, har möjlighet att placera på en mängd olika sätt.

– I rapporten försöker vi visa på bredden som finns inom fondutbudet. Vi går bland annat igenom definitioner av aktiv förvaltning samt beskriver betydelsen av fondens aktiva andel, så kallad Active Share. Vi tar också upp olika perspektiv som hållbara investeringar och aktivt ägande. Dessa strategier har en stor betydelse för förvaltningens värde, förklarar Walter Nuñez.

Söderberg & Partners syfte med att kartlägga de tidigare studierna som har gjort inom området är att ge lite perspektiv på etablerade sanningar och teorier. Walter Nuñez menar att det intressanta med forskningen är att den sällan pekar åt samma håll.

– Resultaten skiljer sig åt, vilket förmodligen beror på att studierna är gjorda inom olika marknader och vid skilda tidpunkter. Många av teorierna bygger också på modern finansteori som bildades under 60-talet och är svåra att applicera på dagens kapitalmarknad. De tidiga undersökningarna gjordes på ett 20-tal fonder och i dag består marknaden av tusentals fonder, konstaterar Walter Nuñez.

Större avkastningsspridning i aktivt förvaltade fonder 

I den egna jämförelsen har Söderberg & Partners granskat avkastningen och avgifterna inom aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder*. Walter Nuñez konstaterar att undersökningen visar på en större spridning i avkastningen hos aktivt förvaltade fonder, vilket också är i linje med vad investeraren kan förvänta sig.

– Precis som inom övriga kapitalmarknaden så är möjligheten till en högre avkastning i forma av en aktivt förvaltad fond också förenad med en större risk. Det innebär att spararen behöver utgå från sina egna riskpreferenser för att kunna avgöra vilken förvaltningsstrategi som är det lämpligaste alternativet, förklarar Walter Nuñez.

Han tillägger också att det kan vara en bra idé att vända sig till en rådgivare:

– I dag finns det ett enormt spektra av fonder med varierande kvalitet, vilket innebär att varje investering kräver en noggrann analys. Inom Söderberg & Partners granskar vi dagligen marknadens utbud för att hitta optimala lösningar utifrån varje individs specifika behov.

*Sverigefonder som erbjuds inom de stora fondplattformarna, exklusive småbolagsfonder.

 

Bild: (c) photogl—Fotolia.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Laika
Laikahttp://www.laika.se/
Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget bildades 2004 och finns idag i Stockholm, London och Åre. Vi är experter på finansiell kommunikation för finansiella bolag och fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som finansiell försäljning. Bland de som anlitar oss återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och bolag med behov av extern finansiering. Fler artiklar finns på www.investerarbrevet.se

Latest Articles

Best-Ever Start to the Year for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry, as indicated by the Nordic Hedge Index, has kicked off the year with its strongest performance...

“This is a Bear Market Rally”

Stockholm (HedgeNordic) – Broad stock markets have staged a solid recovery since the bear-market low of mid-October 2022. Despite the passage of nearly one...

Nasdaq Introduces Futures Tied to Swedish Small-Cap Index

Stockholm (HedgeNordic) – Nasdaq has rolled out futures linked to the OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsible Index. This index, and by extension,...

Norselab’s Credit Arm Eyes AUM Doubling with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norselab’s credit arm, which has grown to NOK 2.7 billion in assets under management within just 18 months since its inception,...

Nykredit’s Former Fixed Income Head to Join HP Fonds

Stockholm (HedgeNordic) – After departing from his role as Head of Fixed Income at Nykredit Asset Management six months ago, Henrik Jørgensen will be...

Swiss Wealth Manager Opens RFP for CTA Investment

Stockholm (HedgeNordic) – A Swiss wealth manager is currently searching for a CTA manager running a cross-asset class strategy with a systematic approach. The...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -