- Advertisement -
- Advertisement -

Aktiv eller passiv förvaltning: vad är egentligen bäst?

- Advertisement -
Stockholm (Investerarbrevet.se) – Nya avgiftsfria indexfonder har dykt upp på marknaden och en del har börjat ifrågasätta avgifterna inom aktiv förvaltning. I en färsk rapport belyser Söderberg & Partners värdet av både aktiv och passiv förvaltning på ett bredare sätt än vad som normalt lyfts fram i medierna.

– Både aktivt och passivt förvaltade fonder behövs eftersom de fyller olika funktioner på marknaden. För spararens del handlar det om att välja den modell som passar de enskilda behoven bäst vid varje given tidpunkt, säger Walter Nuñez, som är produktanalyschef inom Söderberg & Partners.

Nyligen presenterade finansrådgivaren en rapport i syfte att belysa några av de vanligaste frågeställningarna kring aktiv- och passiv förvaltning.

– Vi ville göra en djupare analys av förvaltningsmodellerna genom att ta hänsyn till fler aspekter än enbart avgifterna. I granskningen undersöker vi bland annat historiken kring förvaltningsmodellerna samt går igenom relevant forskning. Vi gör också en egen jämförelse mellan aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder, beskriver Walter Nuñez.

Söderberg & Partners slutsats i rapporten är att det finns för- och nackdelar inom båda förvaltningsmodellerna. Aktivt förvaltade fonder har en fördel i strukturen som innebär att de kan investera i möjligheter utanför index. Passivt förvaltade fonder har i sin tur en förtjänst genom att de pressar fondmarknadens priser och är ett bra alternativ för sparare som söker en kostnadseffektiv placering.

– Aktivt förvaltade fonder förutsätter en omfattande analys och de kostar därför mer än passivt förvaltade fonder. Det innebär att prissättningen inom marknaden skulle bli ineffektiv om alla valde att investera i dessa alternativ. På motsvarande sätt skulle en dominans av passivt förvaltade fonder skapa ökade kapitalflöden till redan högt värderade bolag och därmed bidra till obalanser på marknaden, säger Walter Nuñez.

Stora skillnader mellan olika fonder

Walter Nuñez berättar att ett vanligt missförstånd bland sparare är att den passiva förvaltningen är likvärdig med den aktiva. Det är i praktiken långt i från fallet eftersom en aktivt förvaltad fond, tillskillnad från en passiv, har möjlighet att placera på en mängd olika sätt.

– I rapporten försöker vi visa på bredden som finns inom fondutbudet. Vi går bland annat igenom definitioner av aktiv förvaltning samt beskriver betydelsen av fondens aktiva andel, så kallad Active Share. Vi tar också upp olika perspektiv som hållbara investeringar och aktivt ägande. Dessa strategier har en stor betydelse för förvaltningens värde, förklarar Walter Nuñez.

Söderberg & Partners syfte med att kartlägga de tidigare studierna som har gjort inom området är att ge lite perspektiv på etablerade sanningar och teorier. Walter Nuñez menar att det intressanta med forskningen är att den sällan pekar åt samma håll.

– Resultaten skiljer sig åt, vilket förmodligen beror på att studierna är gjorda inom olika marknader och vid skilda tidpunkter. Många av teorierna bygger också på modern finansteori som bildades under 60-talet och är svåra att applicera på dagens kapitalmarknad. De tidiga undersökningarna gjordes på ett 20-tal fonder och i dag består marknaden av tusentals fonder, konstaterar Walter Nuñez.

Större avkastningsspridning i aktivt förvaltade fonder 

I den egna jämförelsen har Söderberg & Partners granskat avkastningen och avgifterna inom aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder*. Walter Nuñez konstaterar att undersökningen visar på en större spridning i avkastningen hos aktivt förvaltade fonder, vilket också är i linje med vad investeraren kan förvänta sig.

– Precis som inom övriga kapitalmarknaden så är möjligheten till en högre avkastning i forma av en aktivt förvaltad fond också förenad med en större risk. Det innebär att spararen behöver utgå från sina egna riskpreferenser för att kunna avgöra vilken förvaltningsstrategi som är det lämpligaste alternativet, förklarar Walter Nuñez.

Han tillägger också att det kan vara en bra idé att vända sig till en rådgivare:

– I dag finns det ett enormt spektra av fonder med varierande kvalitet, vilket innebär att varje investering kräver en noggrann analys. Inom Söderberg & Partners granskar vi dagligen marknadens utbud för att hitta optimala lösningar utifrån varje individs specifika behov.

*Sverigefonder som erbjuds inom de stora fondplattformarna, exklusive småbolagsfonder.

 

Bild: (c) photogl—Fotolia.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Laika
Laikahttp://www.laika.se/
Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget bildades 2004 och finns idag i Stockholm, London och Åre. Vi är experter på finansiell kommunikation för finansiella bolag och fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som finansiell försäljning. Bland de som anlitar oss återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och bolag med behov av extern finansiering. Fler artiklar finns på www.investerarbrevet.se

Latest Articles

AT1 Bond Wipeout: Not the Default Mode of Resolutions

Stockholm (HedgeNordic) – As part of the takeover of Credit Suisse by UBS, Swiss financial regulator FINMA instructed the credit-stricken bank to write down...

P+ CEO Sørensen Announces Retirement

Stockholm (HedgeNordic) – After more than 21 years of overseeing pension fund management, Søren Kolbye Sørensen has announced his retirement from his role as...

The Hedge Fund Cure for Apoteket’s Pension Fund

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 was one of the toughest years in recent memory for institutional investors, as the global economy and financial markets faced...

Sissener and Nordea’s Alpha Win UCITS Awards

Stockholm (HedgeNordic) – The Hedge Fund Journal, a monthly magazine focusing on the global hedge fund industry, has published the list of winners at...

Hedge Fund Exposure Pays Off for University Endowment

Stockholm (HedgeNordic) – The endowment fund of Aalto University in Finland edged down 3.5 percent after all fees and costs in 2022 during what...

Banking Turmoil as Buying Opportunity for Utbytte

Stockholm (HedgeNordic) – On Friday March 10, Silicon Valley Bank failed and was taken over by federal regulators after a run on deposits, as...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -