Man Group ökade förvaltningsvolymen med 7%

Stockholm (HedgeNordic.com) – Brittiska Man Group, en av jättarna bland de globala hedgefondförvaltarna, rapporterade ett positivt första halvår där samtliga delar – förvaltningsvolymerna, bruttoförsäljningen och nettoinflödet – visade positiv utveckling under perioden.

Tillgångar under förvaltning (AuM) är upp 7% till USD 57,7 miljarder (31 dec 2013: USD 54,1 miljarder), bruttoförsäljningen steg 91% till USD 12,4 miljarder (H1 2013: USD 6,5 mdr) och nettoinflödet USD +2,8 mdr (H1 2013: nettoutflöde USD -5,0 mdr).

Kundernas uttag ur fonderna föll 17% till USD 9,6 mdr (H1 2013: USD 11,5 mdr). Den justerade vinsten före skatt för gruppen steg 10% till USD 148 miljoner (H1 2013: USD 134 miljoner).

Manny Roman, CEO på Man, säger: ”Under första halvåret 2014 gjorde vi framsteg mot våra strategiska mål för att positionera företaget för fortsatt tillväxt och till största delen avsluta vår omstruktureringsprocess. Vi är glada att kunna presentera de planerade förvärven av Numeric och Pine Grow i juni, två kompletterande verksamheter som kommer att utöka vårt kunderbjudande och öka vår geografiska närvaro i USA.”

”Trots att det har varit ett positivt första halvår för företaget, där vi kan rapportera ytterligare ett kvartal med nettoinflöden under Q2, är vi fortsatt försiktiga när vi ser framåt mot andra halvåret. Förvaltningsresultatet under första halvåret var blandat till följd av fortsatt volatila marknader. AHL presterade starkt i både absoluta och relativa termer i alla sina strategier. Utvecklingen i övrigt var bra inom krediter och diskretionära long only-portföljer, men under förväntan inom aktier och makro.”

 

Bild: (c) by Benjamin Klack—pixelio.de

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.