CTA

Maj stark månad för CTA-hedgefonder

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lyxors hedgefondindex slutade upp 1,0% i maj med positiv avkastning för 11 av 12 strategiindex. Bästa strategier under månaden var L/S Equity, Special Situations och CTA long term.

Samtliga strategier inom equity long/short var positiva i maj. Särskilt positivt var sentimentet för strategier med “variable bias” (+1,4%). En förbättrad riskaptit och en ökad aktivitet inom M&A gynnande även händelsedrivna fonder. Merger Arbitrage fonder lyckades å sin sida undvika exponering mot affärer som i ett senare skede inte visade sig bli av, exempel inkluderar Pfizer och Publicis. Fonder inom Special Situations var upp 1,5% under månaden.

CTAs hade en stark månad där mer långsiktiga strategier (+2,5%) var särskilt gynnsamma. Lyxor konstaterar dock att avkasningen varit svag de senaste månaderna och att strategin blivit allt känsligare för svängningar på aktie- respektive räntemarknader där CTAs byggt långa positioner. Lång exponering mot euron var en negativ faktor under månaden och positioner reducerades vid månadsslutet. CTAs som handlar på kortare tidshorisonter var svagt ned under månaden.

Global Macro (+0,3%) letade sig uppåt då de lyckade tjäna på flertalet små rörelser på valuta- och räntesidan där centralbanksretorik och ekonomiska nyhetsflöden drev kurserna. De profiterade även på relativvärde positioner inom råvarusektorn samt tjänade pengar på lång aktieexponering vilket är ett resultat av fondernas konstruktiva vy vad gäller global tillväxt.

 Bild: (c) olegator—shutterstock.com

Share.

About Author

Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.