- Advertisement -
- Advertisement -

Avkastning oberoende av marknadens utveckling

- Advertisement -

Stockholm (Investerarbrevet.se) – Fonden Monyx Genesis är framtagen för att vara ganska tråkig och leverera en jämn och stabil avkastning. Men bakom kulisserna döljer sig en annan sida. Mikael Kadri (bild), ansvarig förvaltare, berättar om en spännande förvaltningsmodell som sticker ut från mängden.

– Vi är övertygade om att investerare behöver exponering mot alternativa tillgångsslag för att få en rimlig avkastning på sitt kapital. Det är också en av anledningarna till att vi valde att erbjuda fonden Monyx Genesis, säger Mikael Kadri, ansvarig förvaltare för fonden.

Monyx Genesis lanserades under december 2013 och är en modellbaserad, absolutavkastande fond. Fonden är framtagen för att skapa en jämn och stabil avkastning oavsett marknadens utveckling.

– Monyx Genesis riktar sig till investerare som söker bättre avkastningsmöjligheter än vad räntemarknaden erbjuder. Målsättningen är att leverera en avkastning på tio procent per år till maximalt tio procents volatilitet, säger Mikael Kadri.

Han konstaterar att exponering mot alternativa tillgångsslag blivit en viktig del för att skapa en väldiversifierad investeringsportfölj. Det faktum att Monyx Genesis följer UCITS-direktiv kring placeringar och innehav, gör att fonden lämpar sig väl för såväl småsparare som professionella placerare.

– Fonden har låg korrelation till aktie- och räntemarknaden och även andra hedgefondsstrategier. Det gör att den passar bra för pensionssparare som söker möjligheter till en god avkastning på sitt kapital. Samtidigt bidrar den dagliga handeln och likviditeten till att fonden även är intressant för institutionella aktörer, säger Mikael Kadri.

Rationell förvaltning skapar stabila resultat

Monyx Genesis består av en aktivt förvaltad ränteportfölj och ovanpå den använder förvaltarna flera absolutavkastande strategier. Förvaltarteamet består av sex personer med en konkurrenskraftig mix av kompetenser.

Mikael Kadri berättar att en fördel med den modellbaserade förvaltningen är att den inte ger utrymme för några irrationella eller känslomässiga beslut. Det gör att strategierna blir systematiska, objektiva och mätbara.

– Vi utvecklar kvantitativa modeller och säkerställer att det finns substans i varje beslut. Monyx Genesis använder historiska erfarenheter för framtida händelser. När vi väl har valt att använda en modell följer vi den tills vi anser att den inte fungerar längre, säger Mikael.

Han berättar att teamet strävar efter att använda många modeller i portföljen för att allokera risker och skapa bättre förutsättningar till avkastning. Modellerna agerar på signaler och uppdateras dagligen av förvaltarteamets handlare.

– Vi använder prisdata och makrodata för att hitta relevanta samband och skapa strategier med låg samvariation. Varje modell ska också komplettera den totala portföljen. Modellerna appliceras på aktiemarknader, industrier och valutamarknader och i viss utsträckning även på räntepapper och råvaror, säger Mikael Kadri.

Förvaltning med ett innovativt angreppsätt

Monyx Genesis utmärker sig från hedgefonder och CTA:s, genom att förvaltarna inte följer trender i marknaden. De tar istället positioner kring trendbrott. Filosofin är att ingen trend varar för evigt och att alla marknader förr eller senare tenderar att gå tillbaka till sitt normaltillstånd.

– Angreppssättet skiljer sig markant från traditionella trendföljande strategier. Vi använder oss istället av detaljerade indelningar av marknadens humör, så kallade regimer, för att fånga upp när en marknad är på väg att vända, säger Kadri.

Han berättar att en utmaning inom strategin är att hantera plötsliga exogena händelser med en kraftig påverkan för marknaden, exempelvis ett krigsutbrott eller en terrorattack. Förvaltarna hanterar problemet genom att sprida risker och utveckla modeller som arbetar på olika sätt.

– Vi kan hantera volatilitet i portföljen, men däremot är oväntade exogena händelser svåra att fånga upp. Vi stresstestar därför portföljen för att se hur den skulle reagera vid olika scenarier, exempelvis om marknaden skulle återuppleva finanskriser.

Mikael Kadri avslutar genom att konstatera att förvaltningen inom Monyx Genesis bygger på en övertygelse om att en kvantitativ ansats är rätt strategi för att skapa en långsiktig avkastning.

– Med hjälp av kvantitativ analys går det att visa på tydliga samband, vilket är svårare inom en fundamental analys. Det gör att vi tror mycket på våra modeller och är övertygade om att ett kvantitativt angreppssätt är en vinnande strategi för framtiden, säger Mikael Kadri.

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Laika
Laikahttp://www.laika.se/
Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Bolaget bildades 2004 och finns idag i Stockholm, London och Åre. Vi är experter på finansiell kommunikation för finansiella bolag och fungerar som den naturliga länken mellan våra uppdragsgivare och deras kunder. Vi hjälper våra uppdragsgivare med allt ifrån strategisk rådgivning till konkreta tjänster inom såväl marknadsföring som finansiell försäljning. Bland de som anlitar oss återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och bolag med behov av extern finansiering. Fler artiklar finns på www.investerarbrevet.se

Latest

Most Popular This Week

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Round Table: ETFs & Asset Management

Stockholm (HedgeNordic) – At a round table discussion that took place in Stockholm on October 17, asset managers and ETF providers discussed and answered...

Nordic Managers Win EuroHedge Nominations

Stockholm (HedgeNordic) – With Intelligence has released the first round of nominations for the EuroHedge Awards 2022, with the list featuring seven Nordic hedge...

Expected 75 Point Hike in Riksbank Rate

Stockholm (HedgeNordic) – Sweden’s Riksbank raised the key interest rate by an expected 75 basis points to 2.5 percent, the highest level since 2008....

The Age of Macro is Back

Stockholm (HedgeNordic) – In recent years, fixed-income macro managers such as Carlsson Norén have struggled to deliver attractive absolute returns in a low-volatility environment...

Man AHL Launches its First Systematic Article 9 Fund

Stockholm (HedgeNordic) – Man Group’s quantitative investment arm and engine, Man AHL, has launched the asset manager’s first systematic Article 9 fund. Relying on...

Corporate Bonds are Very Attractive Finds Atlant Fonder

Stockholm (HedgeNordic) – This year’s broad sell-off in the bond market due to aggressive monetary tightening in the fight against inflation may have investors...