Återhämtning för Brummer i maj

Stockholm (HedgeNordic.com) – Maj månad gav en välbehövlig återhämtning för Brummer & Partners fonder, efter ett par månader av trög utveckling och hög volatilitet. Det skriver fondbolaget i sitt månadsestimat för fondernas resultat under maj.

För merparten av singelstrategifonderna inom Brummer var uppgången marginell, men likväl positiv under månaden. Endast en fond – Nektar – uppvisar en mindre nedgång på -0,1% under månaden. Helåret uppvisar ett tämligen svagt resultat på +1,0%, vilket ligger långt ifrån den historiska genomsnittliga avkastningen.

De stora uppgångarna stod denna gång de gamla trotjänarna för. Futuris, som historiskt uppvisat en mycket god förmåga att generera avkastning, svingade sig upp med +3,5% under maj. Avkastningen för helåret uppgår till +3,9%. Även trendföljande fonden Lynx hade trenderna med sig och steg +3,1%. Fonden har dock fortfarande en negativ avkastning på helåret (ack. -0,6%).

Teknologifonden Manticore, som är fokuserad på amerikanska teknikaktier, har under året haft en mycket svag utveckling. I maj återhämtade man en del förlorad mark och steg med +1,5%, men för helåret uppvisar man dock fortfarande en kraftig nedgång på -7,1%. Fonden har dock flera år av mycket starka uppgångar bakom sig.

Brummer Multi-Strategy, en fond-i-fond som består av samtliga singelstrategifonder, steg med 1,1% i maj. För helåret uppgår resultatet till +0,5%.

 

Fond                                                               Månadsavkastning maj          Sedan årets början 2014

Brummer Multi-Strategy                                          +1,1% est.                  +0,5% est.

Archipel                                                                        +0,1% est.                  +1,6% est.

Canosa USD Class A                                                 +0,3% est.                  -2,2% est.

Carve 2                                                                           +0,9% est.                  +5,0% est.

Futuris                                                                            +3,5% est.                  +3,9% est.

Lynx                                                                                +3,1% est.                  -0,6% est.

Manticore                                                                      +1,5% est.                  -7,1% est.

Nektar                                                                             -0,1% est.                   +1,0% est.

Observatory                                                                  +0,6% est.                  +5,5% est.

Zenit                                                                               +0,2% est.                  +1,9% est.

(Källa: Brummer & Partners)

 

Bild: (c) donfiore—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.