Den nordiska elmarknaden – Marknadskommentarer Maj 2014

Stockholm (HedgeNordic.com) – Maj är normalt en volatil period i den nordiska kraftmarknaden när temperaturerna kan svänga kraftigt och det samtidigt finns en stor mängd snö som skall transfereras ned i vattenmagasinen. Andra parametrar som från tid till annan kan vara prisdrivande såsom kol- och gaspris samt utsläppsrätter får nu en ytterst marginell påverkan. Nu handlar allt om väder och vind för marknadens terminsprissättning

I år inledde vi dock maj med ett ganska statiskt system och rangebunden terminsmarknad.  Å ena sidan hade vi ganska torrt väder med 90 procent av normal nederbörd i Sverige och Norge under månaden. Samtidigt höll det kallare vädret från mitten på april också länge i sig, vilket tillsammans gjorde att energisituationen i Sverige och Norge tappade till ett underskott på 8 TWh från 4 TWh vid utgången av april (Nordens samlade elförbrukning är cirka 380 TWh/år). Sämre energisituation betyder allt annat lika att producenterna väljer att ta mer betalt för sitt vatten, vilket normalt innebär att terminspriserna på el stiger. Å andra sidan har vi normalt en andra våg av tillrinningspress i slutet på maj när fjällsnön skall smälta ned i magasinen, vilket som sagt gör den här perioden lite annorlunda mot vanligt. I år fanns det också extremt mycket snö lokalt på fjällen öster om oslo och hur detta extra utbud skulle påverka norska vattenkraftsproducenternas prissättning hindrade länge terminsmarknaden från att stiga.

När det så blev högsommartemperaturer från vecka 21 satte tillrinningen på allvar igång i Norge, men det skulle visa sig att detta inte fick någon större påverkan på spotpriset, då pressen isolerades till södra/östra Norge och Sverige samtidigt kunde kompensera med en försvagad utbudssida på grund av utsträckta kärnkraftsrevisioner och höga exportpriser från tyskland. Därtill dämpades nog snölagren en hel del i inledningen på maj när det både var kallt och soligt (som gör att snö dunstar i atmosfären). Hur mycket snö det egentligen fanns och hur mycket som försvunnit i spill får vi facit på närmaste veckorna när allting smält och vi kan stämma av vattenmagasinen som då är den totala mängden nederbördsenergi som finns i systemet tillsammans med det som lagras i marken.

När det skulle visa sig att vårfloden kunde flyta på utan allt för stora avtryck i spotpriset, steg nordiska kraftterminerna snabbt. Här låg den implicita förväntan på spoten lägre och de som sålt marknaden i förväntan om spotpress tvingades ta tillbaka sina korta positioner. Det mest handlade frontkvartalet Q3-14 stångades större delen av maj i rangen mellan 24-26 euro, men steg sista veckan för att avsluta månaden kring 27.50-28.00 euro. Omräknat prissätts då råkraften för sommarkvartalet till cirka 25 öre/KWh.

 

Bild: (c) boutpixel.de—Peter-Kirchhoff

Share.

About Author

Andreas Edlund är portföljförvaltare på Shepherd Energy AB och har 8 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden. Shepherd Energy AB är en oberoende aktör och erbjuder kapitalförvaltning på den nordiska elmarknaden vid sidan av ett brett utbud av analystjänster.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.