- Advertisement -
- Advertisement -

Den nordiska elmarknaden- Den fula ankungen

Report: Systematic Strategies

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – När man talar om råvarumarknader och gör en indelning i exempelvis industrimetaller eller energi med olja och gas i spetsen, så förekommer sällan eller aldrig diskussionen om el som underliggande råvara. Detta trots att el ingår som en betydande andel i många länders BNP. En anledning är att det för många länder inte funnits någon reglerad marknadsplats att agera på alternativt har marknaden varit för liten och fragmenterad för att attrahera olika former av marknadsaktörer.

För Norden, som både ur ett marknadsperspektiv och med EU-direktiv numera även ihopkopplat med stora delar av norra Europa via förbindelser, ser det annorlunda ut. Det som började som en nationell marknadsplats i Norge1992 med namnet Nord Pool, spred sig snabbt till övriga nordiska länder . Sedan 2010 ägs marknadsplatsen av amerikanska Nasdaq och ingår som en del i NasdaqOMX Commodities. Under en lång tid har den nordiska elmarknaden via Nord Pool varit världens största och ledande börs när det gäller transparent handel med clearade forwards,-futures- och optionskontrakt för el med dagsvolymer motsvarande aktiehandeln på Oslo börs. En ställning som lär vara ohotad ett tag framöver.

Varje marknad med dess specifika instrument och kontrakt brukar ha en egen karakteristik som kan skilja sig åt från övriga tillgångsslag fastän man de senaste årtionden sett att finansmarknaderna är hårdare sammanlänkad genom både aktier, räntor och råvaror. Det unika med den nordiska elmarknaden och dess instrument är dess styrande inslag från väderparametern till skillnad från många övriga marknader. Prissättningen sker i vanlig ordning av förhållandet mellan utbud och efterfrågan där den senare är inelastisk på kort sikt med undantag för temperaturvariationer. Ett stort fokus hamnar därför på hur utbudet fluktuerar där tillgången på snö och vatten är avgörande för producenternas strategier i ett fysiskt system med stora inslag av vattenkraft.

Parametrar som kol och gas har stundtals för de längre terminskontrakten en påverkan för prissättningen men i takt med att både Norden och norra Europa bygger ut sin kraftproduktion med förnyelsebara källor som vind- och solkraft så ökar väderberoendet ånyo för hela marknaden och hela dess terminskurva.

När man i den finansiella världen letar med ljus och lykta efter okorrelerade tillgångsslag för att skapa en diversifierad portfölj så är det få som tänker på att leta efter investeringar som varierar med hur vädret skapar trender och som exempelvis inte enbart följer makroekonomisk statistik. Med tanke på att det finns investeringsmöjligheter i den nordiska elmarknaden både för kortsiktiga handlare och för mer långsiktiga investerare så gör det den till en ytterst intressant marknadsplats att allokera kapital till via diverse etablerade fonder och diskretionär förvaltning via managed accounts.

För närvarande kan den nordiska elmarknaden också vara extra intressant för en investering på lite längre sikt då vi senaste året handlat ned terminspriserna på el i norden till historiskt låga nivåer på grund av mycket nederbörd och fortsatt införsel av billig subventionskraft. Just nu har vi en tendens till att stabil basproduktion från främst kol och gas läggs ned på grund av att den inte är ekonomisk lönsam. Detta är naturligtvis bra ur miljösynpunkt, men det innebär att vi också kan drabbas av en utbudsproblematik i det fallet att väderförhållandena eller konjunktur skulle skapa en stor efterfrågeökning.

 Bild: (c) Snvv—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Mattias Hellberg
Mattias Hellberg
Mattias Hellberg är ansvarig portföljförvaltare på Shepherd Energy AB. Mattias har 15 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden och är även medgrundare till Shepherd Energy AB. I botten är Mattias ekonom med finansiell inriktning från Lunds universitet.

Latest Articles

Cleaves Navigates Red Sea Disruptions

Stockholm (HedgeNordic) – Since the onset of the latest Israel-Hamas conflict in October last year, attacks by Houthi rebels in Yemen targeting cargo ships...

RFP: Irish Investor Seeks UCITS-Compliant Commodities Fund

Stockholm (HedgeNordic) – An Irish institutional investor is seeking to invest between €25 to €50 million a commodities fund for its fund of funds....

Improved Environment for Single Shorts and Options Protection

Stockholm (HedgeNordic) – Marcus Plyhr’s cautious stance on markets helped Norron Select minimize losses in 2022, closing the year with a low single-digit decline...

Strong May Performance for Nordic Hedge Funds

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is experiencing one of its strongest years on record, marked by seven consecutive months of positive...

New Billion Club Member

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic hedge fund industry is welcoming a new member to its exclusive €1 billion club: Asgard Fixed Income Risk Premia...

Coeli Partners with Peter Norhammar for Real Estate Fund Launch

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish asset manager Coeli is partnering with real estate specialist Peter Norhammar and NRP Anaxo Management to launch a new long/short...

Allocator Interviews

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -