About Author

Mattias Hellberg är ansvarig portföljförvaltare på Shepherd Energy AB. Mattias har 15 års erfarenhet som handlare, analytiker och portföljförvaltare i den nordiska elmarknaden och är även medgrundare till Shepherd Energy AB. I botten är Mattias ekonom med finansiell inriktning från Lunds universitet.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.