Professor Lars Strannegård ny rektor för Handelshögskolan

Styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm har i dag utsett professor Lars Strannegård till rektor. Lars Strannegård tillträder tjänsten den 1 juni 2014 och efterträder Karl-Olof Hammarkvist.

Lars Strannegård är professor i företagsekonomi samt innehavare av Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi, särskilt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2012 är han också prorektor vid Handelshögskolan. Han har bl.a. varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala universitet. Han är 44 år och bosatt i Stockholm.

– Lars Strannegård är rätt person att leda arbetet med att ytterligare stärka Handelshögskolans ställning i en internationell miljö. Han var den som bäst svarade mot styrelsens uppsatta kravprofil med beprövat ledarskap och inspirerande kommunikationsförmåga. Han har en bred förståelse för akademin, samhällsengagemang, internationella erfarenheter och vana vid styrelsearbete. Lars Strannegård kan Handelshögskolan väl och blir operativ direkt vid tillträdet, säger Erik Åsbrink, styrelseordförande i Handelshögskolan i Stockholm.

– Jag är stolt och entusiastisk över förtroendet att tillsammans med fantastiska medarbetare och studenter få leda Handelshögskolan. Vi ska nu arbeta vidare med att förstärka Handelshögskolans position som en internationellt ledande business school. Att bidra till en hållbar utveckling i näringsliv och samhälle är vår viktigaste uppgift, både vad gäller forskning och utbildning av framtidens ledare och innovatörer, säger tillträdande rektor Lars Strannegård.

Lars Strannegård är vice ordförande i Statens Kulturråds styrelse, jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok, ledamot av SNS vetenskapliga råd och SNS förtroenderåd, ledamot av styrelsen för Scancor, Stanford University, jurymedlem för Michael Treschows designstipendium samt ledamot av styrelsen för Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.