- Advertisement -
- Advertisement -

Norska Taiga börjar året starkt

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Den norska hedgefonden Taiga har börjat 2014 på ett imponerande sätt, det framgår av fondens kvartalsrapport. I mars månad genererade fonden en avkastning på +3,58%, jämfört med MSCI European Small Cap EUR Index som tappade -1,17%.

Förvaltaren skriver att 2014 börjat starkt för Taiga Fund på grund av underliggande resultat i porteföljinnehaven. Vinsttrenden för fondens kärninnehav har förbättrats substantiellt från och med tredje kvartalet förra året. Detta fortsatte under slutet av året och in på 2014. Tillväxten år-för-år för fondens 10 största positioner var i fjärde kvartalet mer än 30% på basis av ett viktat genomsnitt. Även om bolagen inte ännu har börjat rapportera siffrorna för inledningen av 2014, ser värderingen i den långa boken fortfarande attraktiva ut enligt förvaltarens åsikt, med ett P/E på 12,3x estimerade vinster för 2014. Detta stöds av solida balansräkningar och en genomsnittlig direktavkastning på närmare 7%. Estimaten ser ut att vara väl inom räckhåll givet nuvarande starka vinstmomentum. Förvaltarna skriver: ”Med andra ord: kursuppgångarna har backats upp av starkt kassaflöde och vinsttillväxt, vilket bådar gott för framtida kursuppgångar”.

Taiga är en lång-kort aktiehedgefond med en koncentrerad portfölj av valueinriktade kvalitetsbolag med småbolagsfokus (marknadsvärde under EUR 2 mdr), där man är villig att bedriva ett aktivt ägande på den långa sidan. De korta positionerna är däremot mer opportunistiska med fokus på enskilda aktier, med målsättningen att bidra till den övergripande avkastningen i portföljen, snarare än att skapa en hedge. Som det kommer fram av rapporterna har den viktigaste flexibiliteten i hedgefondmandatet för förvaltaren varit att ha stor andel cash när förvaltaren inte hittar bra investeringar. Över tid har 10 kärninnehav på den långa sidan typiskt representerat majoriteten av portföljens kapital och risk. Fonden har möjlighet att investera över hela Europa, men har ett starkt nordiskt fokus.

Fonden Taiga är noterad på den irländska börsen, lanserades 1 maj 2008 och har i dagsläget NOK 707 miljoner i tillgångar under förvaltning. Per den 31 mars 2014 uppgick brutto- och nettoexponeringen till 80% respektive 65%.

Totalt uppgår avkastningen under första kvartalet 2014 till +6,81% (NOK-klassen). Den ackumulerade genomsnittliga åravkastningen är +17,49% med en volatilitet på 11%.

 

Bild: (c) isak55—shutterstock.com 

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

CABA Becomes a Signatory of UN PRI

Stockholm (HedgeNordic) – Danish fixed-income fund boutique CABA Capital has become a signatory of the UN Principles for Responsible Investment (PRI), thereby affirming its...

Elo’s Former PE Head Joins Coda Alternatives

Stockholm (HedgeNordic) – Karita Meling, Elo’s former Head of Private Equity, is joining Finnish fundraising advisory Coda Alternatives as Senior Advisor. She served as...

Sampo Plans Spin-off and Listing of Mandatum

Stockholm (HedgeNordic) – The board of Finnish insurance group Sampo has proposed the demerger and subsequent listing of Mandatum, a life insurance and asset...

Lars Wedenborn Strengthens Rhepa’s Board

Stockholm (HedgeNordic) – A well-designed and experienced board of directors is a powerful tool for any firm, including an asset management business. Rhenman &...

“Glad to Have Been Able to Launch” in Tumultuous Year

Stockholm (HedgeNordic) – Finnish fund managers Jan Brännback and Janne Lähdesmäki joined Schroders last year to launch two funds focused on Nordic small- and...

Hedge Funds Find Their Place in Finnish Institutional Portfolios

Stockholm (HedgeNordic) – Institutional investors have increasingly shifted their portfolios to alternative asset classes such as hedge funds in the low interest-rate environment after...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -