Norska Taiga börjar året starkt

Stockholm (Hedgenordic.com) – Den norska hedgefonden Taiga har börjat 2014 på ett imponerande sätt, det framgår av fondens kvartalsrapport. I mars månad genererade fonden en avkastning på +3,58%, jämfört med MSCI European Small Cap EUR Index som tappade -1,17%.

Förvaltaren skriver att 2014 börjat starkt för Taiga Fund på grund av underliggande resultat i porteföljinnehaven. Vinsttrenden för fondens kärninnehav har förbättrats substantiellt från och med tredje kvartalet förra året. Detta fortsatte under slutet av året och in på 2014. Tillväxten år-för-år för fondens 10 största positioner var i fjärde kvartalet mer än 30% på basis av ett viktat genomsnitt. Även om bolagen inte ännu har börjat rapportera siffrorna för inledningen av 2014, ser värderingen i den långa boken fortfarande attraktiva ut enligt förvaltarens åsikt, med ett P/E på 12,3x estimerade vinster för 2014. Detta stöds av solida balansräkningar och en genomsnittlig direktavkastning på närmare 7%. Estimaten ser ut att vara väl inom räckhåll givet nuvarande starka vinstmomentum. Förvaltarna skriver: ”Med andra ord: kursuppgångarna har backats upp av starkt kassaflöde och vinsttillväxt, vilket bådar gott för framtida kursuppgångar”.

Taiga är en lång-kort aktiehedgefond med en koncentrerad portfölj av valueinriktade kvalitetsbolag med småbolagsfokus (marknadsvärde under EUR 2 mdr), där man är villig att bedriva ett aktivt ägande på den långa sidan. De korta positionerna är däremot mer opportunistiska med fokus på enskilda aktier, med målsättningen att bidra till den övergripande avkastningen i portföljen, snarare än att skapa en hedge. Som det kommer fram av rapporterna har den viktigaste flexibiliteten i hedgefondmandatet för förvaltaren varit att ha stor andel cash när förvaltaren inte hittar bra investeringar. Över tid har 10 kärninnehav på den långa sidan typiskt representerat majoriteten av portföljens kapital och risk. Fonden har möjlighet att investera över hela Europa, men har ett starkt nordiskt fokus.

Fonden Taiga är noterad på den irländska börsen, lanserades 1 maj 2008 och har i dagsläget NOK 707 miljoner i tillgångar under förvaltning. Per den 31 mars 2014 uppgick brutto- och nettoexponeringen till 80% respektive 65%.

Totalt uppgår avkastningen under första kvartalet 2014 till +6,81% (NOK-klassen). Den ackumulerade genomsnittliga åravkastningen är +17,49% med en volatilitet på 11%.

 

Bild: (c) isak55—shutterstock.com 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.