- Advertisement -
- Advertisement -

Hedge Fund Rising Stars: Martin Källström

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – I mars publicerade Dow Jones i sin “Financial News” listan som rankar de så kallade “top 40 under 40 rising stars”, med andra ord de mest lovande män och kvinnorna inom hedgefondindustrin. De kriterier som använts för att välja ut kandidater till listan är: vad man hittills åstadkommit, hur pass respektingivande mentorer man omger sig med, vilka maktmedel man förfogar över samt potentialen att nå en mycket inflytelserik position.

För andra året i rad valdes Martin Källström, portföljförvaltare för svenska AP1, in i denna exklusiva skara. Financial News uppmärksammar AP1 för att närma sig alternativa investeringar med en större riskaptit än den genomsnittliga institutionella hedgefondportföljen. Publikationens utmärkelse till Martin kom under ett år då han inte enbart kämpat mot utmaningar på de finansiella marknaderna men också genomgått en operation för att avlägsna en hjärntumör. Ett par oroliga veckor följde innan Martin fick det positiva beskedet att tumören var godartad och att ingen risk finns för framtida återfall. Stärkt av beskedet återgick Martin till arbetet fyra månader efter operationen.

Martin är övergripande ansvarig för AP1s 1,8 miljarder dollar stora portfölj som investerats i hedgefonder. Denna motsvarar ungefär 5% av fondens totala tillgångar på 36 miljarder dollar (240 miljarder SEK per juni 2013). Han understöds av två externa strategiska partners som hjälper honom med operationell due diligence och struktureringen av managed accounts för huvudportföljen.

Martins målsättning när han satte upp hedgefondportföljen var att besvara två enkla frågor: vilka karakteristika ska hedgefondportföljen ha för att komplettera AP1s övergripande portfölj och vilka individuella strategier eller kombinationer av strategier kan användas för att uppnå målet? Martin anser att hedgefonduniversumet är ytterst heterogent och innefattar många olika investeringsstrategier och underliggande instrument, ”därmed kan en hedgefondportfölj skräddarsys på ett mycket specifikt sätt för specifika syften”, säger Martin.

Martin har ett relativt fritt mandat som även tillåter honom att investera med nystartade förvaltare, detta har han än så länge inte utnyttjat. Den nuvarande portföljen består av ungefär 25 förvaltare av vilka färre än 10 innehar signifikanta allokeringar berättar Martin för HedgeNordic. För närvaranade är han bara investerad med två nordiska förvaltare, Brummer & Partners Carve och Lynx avslöjar han. Även om portföljen har exponering mot de flesta typer av hedgefondstrategier som är okorrelerade mot aktier utgör CTAs och Global Macro mer än 90% av portföljrisken (mätt som VaR). Trots att Managed Futures industrin upplevt några svåra år hade AP1s hedgefondportfölj ett positivt resultatbidrag såväl under 2012 som 2013. Den totala hedgefondportföljen avkastade 6,1% 2012 och 8,2% 2013. Martin tror fortfarande på värdet av att ha CTAs i portföljen. “Trendföljande CTAs kommer fortsätta stå för en stor andel av riskallokeringen även om vi har ett utökat fokus på snabba CTA strategier samt global macro”, berättar Martin. Divergenta strategier möter investeringsmålet väl medan konvergenta strategier, såsom fixed Income arbitrage, är av mindre intresse då de tenderar att realisera större förluster vid fel tillfälle säger Martin.

”Det som skiljer AP1s hedgefondportfölj ifrån de flesta andra har sitt ursprung i vår ansats att snarare optimera hela vår portfölj, där hedgefonder är en del, än hedgefondportföljen i sig. Konsekvent med detta är att hedgefondportföljen kommer att ha annorlunda egenskaper än många andra hedgefondportföljer. Den har en relativt stor riskaptit för att få effekt på den övergripande portföljen och den är koncentrerad sett till antal förvaltare och strategier. Tanken är ju att göra fondens hela portfölj så robust som möjligt. Mer robust innebär här att den riskjusterade avkastningen ökar så mycket som möjligt för fonden som helhet, samt att när portföljen drabbas av större värdefall ska hedgefondportföljen förväntas ge extra bra avkastning,” säger han till hedgenordic i en intervju för ett år sedan. Då fick Martin utmärkelsen Top 40 under 40 – hedge fund rising stars för första gången och nu ett år senare är Martin en av få som blivit återvald på listan.

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Kamran Ghalitschi
Kamran Ghalitschi
Kamran has been working in the financial industry since 1994 and has specialized on client relations and marketing. Having worked with retail clients in asset management and brokerage the first ten years of his career for major European banks, he joined a CTA / Managed Futures fund with 1,5 Billion USD under management where he was responsible for sales, client relations and operations in the BeNeLux and Nordic countries. Kamran joined a multi-family office managing their own fund of hedgefunds with 400 million USD AuM in 2009. Kamran has worked and lived in Vienna, Frankfurt, Amsterdam and Stockholm. Born in 1974, Kamran today again lives in Vienna, Austria.

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -

Latest Articles

Lynx is Fund Company of the Year, Says Privata Affärer

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management has been named “Fund Company of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer. The distinction comes after...

RFP: Absolute Return Multi-Strategy/Fund of Funds

(Global Fund Search) - A Danish Institutional Investor is searching for an absolute return strategy for an allocation of EUR 40 million. The mandate...

Brummer Multi-Strategy Navigates 2022’s “Perfect” Storm

Stockholm (HedgeNordic) – 2022 experienced a “perfect” inflation storm due to an unprecedented amount of monetary and fiscal policy stimulus during the pandemic, war,...

Dream Comes True for Grönblom

Stockholm (HedgeNordic) – Ernst Grönblom had been running his high-conviction strategy of cherry-picking the stock market’s undervalued future winners under the umbrella of United...

Boarding the Broader Alternatives Ship

Stockholm (HedgeNordic) – Tore Davidsen, portfolio manager of SEB Eureka Fixed Income Relative Value since its launch in 2018, will join BankInvest as Senior...

Year of Stabilization of Interest Rates

By Kari Vatanen, CIO of Veritas: The year 2022 was a year of negative surprises in the investment markets and in the global economy. Hopes...