Hedgefonder utgör störst risk vid kriser enligt Fed-studie

Stockholm (Hedgenordic.com) – Hedgefonder – inte banker – kan vara viktigast för spridning av chocker i samband med finansiella kriser, enligt en nyligen publicerad rapport från Federal Reserve Bank i San Francisco. Det rapporterar Reuters som citerar rapporten.

Rapportens slutsats är att hedgefonder kan ha en större inverkan och kanalisera systematiska risker till den finansiella marknaden än man tidigare trott och kan ha varit centrala i skapandet av risk under krisen 2007-2009. Det skriver professor Reint Gropp på Goethe University i den senaste utgåvan av den ekonomiska rapporten för Fed’s regionala kontor.

Gropp skriver att hedgefonders ofta tunga belåning för att höja avkastningen, gör dem särskilt sårbara för kraftiga förluster vid plötsliga nedgångar i marknaden.
Dessa förluster kan sprida sig till andra finansföretag på två sätt: antingen direkt, om fonden inte kan fullgöra sina åtaganden gentemot sina kreditgivare genom att sälja tillgångar på prisnivåerna i en panikutförsäljning som driver ner värderingarna generellt och tvingar andra finansföretag att påbörja snabbavvecklingar för att skapa likviditet.

”Under lugna tider är risken som kommer från hedgefonder lika liten som den från andra finansiella institutioner, inklusive banker, investmentbanker och försäkringsbolag”, skriver Gropp. ”Under kristider har chocker från hedgefonder en substantiell effekt på alla tre typer av finansiella institutioner som vi studerar.”
Studien visar att hedgefondernas påverkan är störst på investmentbanker.
Hedgefonder har hamnat under ökad kontroll sedan krisen och är nu föremål för striktare rapporteringskrav än de tidigare har varit.

Dock är mycket av det hedgefonder gör – hur mycket risk de tar och vilka tillgångar och positioner de har – fortfarande inte publikt.

Bild: (c) 2jenn—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.