- Advertisement -
- Advertisement -

Catella Nordic L/S Equity – Förvaltaren har ordet

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Sedan sommaren 2013 har Jonas Wikström (bild) ensam tagit hand om förvaltningen av Catella Nordic Long Short Equity. I ett konferenssamtal med investerare, tisdagen den 29 april, sammanfattade han utvecklingen under senare tid och vad som ligger bakom den starka avkastningen under 2014.

Enligt Jonas är det först och främst viktigt att poängtera att fonden är en UCITS-fond vilket sätter vissa begränsningar för hur han kan hantera riskmandatet. En hörnpelare i UCITS-regelverket är den så kallade 5/10/40 regeln; siffran 10 står här för att ingen enskild position får vara större än 10% av fonden. Siffran 5 syftar på att positioner som är större än 5% av fonden tillsammans inte får utgöra mer än 40% av fonden (därav siffran 40). Begränsningen innefattar såväl långa som korta positioner. Då blankning enligt UCITS reglerna inte är tillåtet skapas kort exponering via så kallade CFDs (Contracts For Difference) vilka i sig inte är speciellt exotiska och påminner om terminer enligt Jonas.

Vad har då Jonas gjort med portföljen sedan han tog över det fulla ansvaret för fonden? Enligt honom själv har han “dragit isär” positionerna så att positioner där han har hög övertygelse tillåtits gå mot det tillåtna taket. Det innebär i sin tur att han tvingats sälja av aktier när de gått upp för att hålla risklimiterna. De positioner med hög övertygelse som man haft under 2014 är Micronic, Medivir, Rautaruukki och SSAB. I fallet Micronic har aktien gått upp med drygt 50% sedan årsskiftet vilket inneburit att fonden fått sälja av positioner mer eller mindre varje vecka. Micronic belyser också väl hur Jonas resonerar när han tar en position. Den första positionen i aktien tog han för ca. 2 år sedan då han upplevde att bolagets två affärsområden; ytmonteringsmaskiner för tillverkning av kretskort samt maskritarutrustning som används vid tillverkning av bildskärmar hade goda förutsättningar att gå mot förbättrade marknadsförutsättningar. Bolaget hade då ett börsvärde på 1100 MSEK med en kassa på 550-600 MSEK, därmed fanns goda förutsättningar för ett utskiftande av kapital till aktieägarna. Uppsidans potential med den relativt låga nedsidan i kraft av bolagets starka balansräkning gjorde att Jonas började köpa.

När det gäller den korta sidan så tycker Jonas att detta för närvarande är vanskligt då börsen är väldigt flödesdriven med positivt momentum, dessutom förekommer en mängd uppköp och bud vilket försvårar för korta positioner i enskilda aktier. Med anledning av detta har Jonas i större utsträckning än normalt skapat kort exponering via aktieindex och aktieoptioner.

Hur ser då Jonas på den framtida utveckling för fonden givet den enormt starka starten på året med en uppgång på dryga 10%? Han ser fortsatt god potential för innehaven i portföljen men medger att det varit en exceptionell utveckling för fonden i år relativt det relativt låga risktagandet vilket historiskt översatts i en standardavvikelse på mellan 6-8% på årsbasis. Han betonar framförallt potentialen i Medivir där han ser fortsatt god utveckling för royaltyintäkterna vad avser bolagets preparat mot hepatit C, det skulle till och med kunna bli så att Johnsson & Johnsson som inlicensierat preparatet beslutar sig för att lägga ett bud på bolaget alternativt fortsätter att utveckla läkemedel där man kombinerar Medivirs preparat med egenutvecklade diton.

 

 

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Brobacke is Back in the Game

Stockholm (HedgeNordic) – There is significant heterogeneity in the universe of multi-asset investment solutions. Despite an extensive variety of approaches, Nils Brobacke still saw...

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -