Hedgefond-i-fonder i strid med konsulter om nytt kapital

Stockholm (HedgeNordic .com) – Fonder som investerar i olika hedgefonder står inför en strid om nya affärer, när de konsulter – som förvaltarna försöker charma för att vinna nya uppdrag hos pensionbolagen – själva tar en andel av affären från en industri som redan kämpar med tillväxten.

Så kallade hedgefond-i-fonder är sammansatta för att ge investerare ett enkelt sätt att investera i de underliggande fonderna och därigenom också erbjuda riskspridning samt analys och utvärdering av de individuella hedgefonderna.

På grund av fallande tillgångspriser under finanskrisen och kollapsen för Madoff, har miljarder USD tagits ut från hedgefonder, vilket lett till att många förvaltare tvingats stänga eller gå samman. Det skriver Reuters.

Under de senaste åren har många av de kvarvarande investeringskonsulterna – som byggt upp expertis och kunskap kring hedgefonder efter år av analysarbete för institutioner – investerar nu många gånger direkt i fonder för vissa stora kunders räkning.

Branschtidningen InvestHedge konstaterade att tre konsulter – Mercer, Cambridge Associates och Towers Watson – var bland de 10 största hedgefond-i-fonderna, sett till kapital under förvaltning, vid utgången av 2013 och representerade 12,6% av de USD 728 miljarder förvaltade av hedgefond-i-fonder med tillgångar överstigande USD 1 miljard.

“I samband med nya upphandlingar av mandat … är konsulterna aktiva för att få uppdragen,” säger Joachim Gottschalk, ordförande och VD för hedgefondföretaget Gottex.

Den ökade konkurrensen märks tydligt i och med att industrin kämpar med tillväxten. Det samlade värdet av tillgångarna bland hedgefond-i-fonder (>USD 1 mdr) har enligt InvestHedge stigit med endast 16,5% sedan 2009 och ligger fortfarande en bra bit under toppsiffran USD 1 biljon från 2007.

Hedgefondmarknaden generellt upplever å andra sidan en kraftig tillväxt – totalt kapital under förvaltning ligger på historiskt höga nivåer efter att ha ökat med nästan 2/3-delar under samma period. Det framgår av data från HFR.

Hedgefond-i-fonderna försöker hävda risken med intressekonflikter i samband med att de föreslår strategier för konsulter, som också konkurrerar om samma uppdrag. Detta tillbakavisas av konsulterna, som hänvisar till interna avgränsningar mellan olika avdelningar som ska förhindra detta.

Hedgefond-i-fonder har traditionellt sett haft sin största investerarkrets bland mycket förmögna privatpersoner. Men under senare år har de institutionella investerarna blivit en större del av industrins kundgrupp, vilket lett till ett övertag för konsulterna som historiskt haft långa och goda relationer med pensionsförvaltare och andra institutioner.

Vapnet för förvaltarna har blivit att bredda sitt serviceerbjudande med rådgivning, etc., i stället för att bara sälja fond-i-fondportföljer.

Detta har lett till att synen på den traditionella avgiftsstrukturen för fond-i-fondförvaltare (1% fast avgift och 10% av överavkastningen) har förändrats.

“I allt större utsträckning har fond-i-fondförvaltare som har någon form av institutionell verksamhet i praktiken förändrats till konsultföretag,” säger Peter Douglas, grundare av den Singapore-baserade hedgefondkonsulten GFIA.

“Idén att någon kapitalägande institution skulle vara beredd att betala 1+10% för en blandad portfölj av hedgefonder, är historia.”

 Bild: (c) Drazen—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.