- Advertisement -
- Advertisement -

Lyxors hedgefond index starka i februari

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Lyxors hedgefond index gick upp med 1.9% i februari vilket tar årsavkastningen till +1.46%. 11 av Lyxors 12 strategi-index slutade månaden på plus lett av Lyxor Special Situations index (+3.48%), Lyxor CTA Long Term Index (+3.4%) och Lyxor L/S Equity Long Bias Index (+2.7%).

Stigande aktiemarknader vände den negativa starten på året drivet av ett förbättrat investerarsentiment och lägre riskpremier. Investerare ignorerade till slut den data som kom ut från USA som troligen påverkad av extrema väderförhållanden. Slutet av den amerikanska rapportsäsongen visade styrka och solid ekonomisk europeisk data gav också stöd. Utvecklingsmarknader fortsätter vara en källa för oro där många valutor fortsatte att sälja av. Obligationsräntor har inte studsat tillbaka tillsammans med risktillgångar vilket indikerar en mer konservativ hållning till global tillväxt.

Stark avkastning noterades inom L/S Equity. Variable bias fonder steg 1.8% vilket var i samklang med deras motsvarigheter på long only sidan som var upp 2.7%. Positioner i cykliska aktier, small-caps och europeiska aktier visade den starkaste relativa avkastningen. Mångfalden av teman som kan uttryckas i europeiska aktier (inklusive positionering mot utvecklingsmarknader, EU kärna kontra periferiländer, återhämtningsteman, inhemsk kontra extern efterfrågedynamik) har bidragit till alfagenerering. Positioner i Europa ombalanseras gradvis, särskilt vad avser aktier inom konsumentprodukter och industrier. Fonder med long bias har marginellt reducerat deras exponering. Fonder som fokuserar på Asien och utvecklingsmarknader tillsammans med marknadsneutrala fonder har underpresterat. I genomsnitt går long bias fonder in i mars med en nettoexponering på 75% och en bruttoexponering på 140%. Motsvarande siffra för variable bias fonder är 35% respektive 200%.

Special situations fonder var den starkaste strategin under februari med en uppgång på 3.5%. Samtliga händelsdrivna fonder stärktes av återhämtningen i risksentiment. Merger arbitrage fonder åtnjöt en ny runda av företagsaffärer där fientliga bud och aktieaffärer svarat för en större del av volymerna på sistone. Dessa aggressiva signaler bådar gott för momentum inom M&A transaktioner. Megaaffärer som Time Warner, Verizon och Forest Laboratories spelades framgångsrikt av de flesta fonder. I genomsnitt slutade händelsedrivna fonder månaden med en nettoexponering på 60% och en stabil bruttoexponering på 120%. Sektorexponeringen koncentrerades till kommunikation, finans och konsumentprodukter, såväl cykliska som icke-cykliska.

Efter en tuff januari studsade Long Term CTAs upp kraftigt med en uppgång på 3.4% i februari. De tjänade på aktie- och räntepositioner. Dessa positioner hade hållits kvar, dock till reducerad risk, trots svaghet tidigare under året. Korta USD positioner mot EUR och GBP bidrog positivt. Huvuddelen av förlusterna kom från långa positioner i energi och korta positioner i ädelmetaller. Medium term modeller underpresterade. Efter att ha upplevt förluster under januari fick de en ny smäll i februari då de återigen försökte göra ompositioneringar. Short term CTAs har varit snabbare att anpassa sina positioner till uppstället i marknaderna under februari, de profiterade under månaden på volatililitet i basmetaller och jordbruksprodukter. I genomsnitt slutar CTAs månaden med relativt höga margin to equity nivåer som ett resultat av låg marknadsvolatilitet och låga korrelationer. Cirka 30% av risken är allokerad till aktier och 10% till obligationer.

Den ökade riskaptiten bidrog också till positiva avkastningssiffror för global macro, +0.7%, där förvaltare bibehållit en relativt konstruktiv syn på global tillväxt. I genomsnitt gjorde macro förvaltarna vinster i aktier (lång positionering), ädelmtetaller (lång postionering) och råvaror (relativvärdering).

Minskade räntespreadar bidrog till ett positivt resultat för ränteförvaltning, dock med stor spridning i resultaten. CB Arbitrage fonder var upp 1.5%, en majoritet av dessa vinster gjordes genom gamma trading och genom att ha positivt delta till aktier. L/S Credit fonder var upp 1.7% och tjänade på kompression av räntespreadar där high yield gick relativt bra mot investment grade, i linje med de flesta förvaltares positionering. En stabilisering av räntespreadar i utvecklingsmarknader bidrog också till det positiva resultatet.

 

 Bild: (c) lily—Fotolia.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

Jonathan Furelid
Jonathan Furelid
Jonathan Furelid is editor and hedge fund analyst at HedgeNordic. Having a background allocating institutional portfolios of systematic strategies at CTA-specialist RPM Risk & Portfolio Management, Mr. Furelid’s focus areas include sytematic macro and CTAs. Jonathan can be reached at: jonathan@hedgenordic.com

Latest Articles

Signs of Strong February for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The year 2023 proved to be more challenging for most trend-following managers compared to the exceptional performance seen in 2022. However,...

Nominations for the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic is delighted to announce the nominees for the 2023 Nordic Hedge Award. The annual event aims to distinguish outstanding hedge...

Candidates for the Rookie of the Year 2023

Stockholm (HedgeNordic) – One of the first distinctions up for grabs in the early stage of a Nordic hedge fund’s lifecycle is the “Rookie...

Jury Board to the 2023 Nordic Hedge Award

Stockholm (HedgeNordic) – The Nordic Hedge Award will distinguish outstanding hedge fund managers from and active in the Nordic region on the 24th of...

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -