Sentat Event Driven öppnar portarna igen med ny förvaltare

Stokholm (HedgeNordic.com) – Efter att ha varit stängd i drygt 8 månader har Sentat Event Driven öppnats upp igen med en ny förvaltare, Pontus Wachtmeister (bild). Med tidigare erfarenhet från bland annat Brummer & Partners, Credit Suisse och Citadel började Pontus förvalta Sentat Event Driven i februari 2014. Sedan 2007 har Pontus fokuserat helt på event drivna strategier.

”Vi är otroligt glada att vi har lyckats rekrytera Pontus för att ta över förvaltningen av vår fond, Sentat Event Driven. Säger Lidia Filo, VD för Sentat Asset Management. Pontus har gedigen erfarenhet av event drivna strategier från köpsidan, vilket är sällsynt i Sverige.”

Fonden som har en så kallad händelsestyrd/event driven strategi, investerar lång/kort över hela kapitalstrukturen. Fokus är på företagsspecifika händelser, situationer och processer främst i Norden. Fonden fick priset förra året för Best Emerging Multi-Strategy Fund av Investor Choice Awards och första priset för Best Small Nordic Hedge Fund av Nordic Hedge Awards.

”Efter att ha arbetat med Event strategier globalt från London, Hong Kong och Stockholm känns det nu spännande att kunna ta den erfarenheten och erbjuda en renodlad, lokal fond för den Nordiska marknaden. Norden har varit en stor del av mitt ansvarsområde under 10 år på köpsidan och regionen har en mycket attraktiv profil för händelsestyrda investeringar. De idiosynkratiska historiska, ägarmässiga och regulatoriska förhållanden som existerar i de enskilda länderna i samband med transparenta och likvida marknader med relativt hög aktivitet innebär en stor fördel för en lokalt bevandrad och processdriven strategi.” Säger Pontus Wachtmeister.

Andra strategiska beslut som bolaget har fattat har varit att bland annat stänga ner Max Fond i Fond.

”Vi har valt att stänga ner MAX FiF för att kunna fokusera på våra core fonder, samtidigt som vi ansöker till AIFMD licensen” säger Lidia. ”Det är väldigt spännande tid för oss och dessutom har året börjat bra för bolagets teknologi fond, Thyra Hedge som är hittills i år bland top 5 performers av svenska hedgefonder med en avkastning på 6,27%” fortsätter Lidia.

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.