Sector Asset Management – positivt i januari

Stockholm (Hedgenordic.com) – Norska förvaltaren Sector Asset Management hade en överlag positiv månad i när vi summerar fondernas utveckling under januari.

Sector Sigma Nordic hade en mycket bra månad, med en uppgång på över 4% i januari, en månad med tämligen stora nedgångar på aktiemarknaderna globalt, där både fondens långa och korta boke bidrog positivt till resultatet. Fondens hedgestrategi fungerade bra, enligt förvaltaren, och portföljens avkastning kan förklaras av tre faktorer. För det första så rapporterade de toppresterande bolagen i den långa boken mycket starka resultat i januari för fjärde kvartalet 2013. För det andra så föll den strategi som fonden haft i korta boken väldigt väl ut, där oljeservicebolagen gick svagt. Det tredje skälet är att förvaltarna, efter en mycket stark marknad i december, såg en mindre attraktiv relation mellan risk/avkastning och reducerade därför den nettolånga positionen under månaden som ett sätt att hantera risken. Bruttoexponeringen bibehölls i stort sett oförändrad under månaden. Detta gav fonden skydd på nedsidan, men potential för balanserad uppgång genom aktieurvalet och sektorallokering under en turbulent månad.

Sector EuroPower befäste den senasate tidens trend med positiv avkastning och slutade januari månad på +1,4%. Vädret under månaden började väldigt varmt, men blev kallare under ett par veckor i mitten av månaden, före mildvädret återvände. Detta ledde till vissa tendenser till att testa uppsidan på intervallet, men spotpriset kom tillbaka ner så snart högre temperaturer registrerades, då optimisterna i marknaden hamrades ner återigen. Fondens portfölj utvecklades väl i både de korta och långa strategierna under månaden. Efter att ha förlorat pengar under de volatila dagarna i mitten av månaden, på grund av det kalla vädret, gjorde den milda avslutningen av januari att avkastningen återgick till acceptabla nivåer för månaden.

Healthcare index steg 0,6% under januari jämfört med en nedgång på -3,7% för de bredare aktiemarknaderna. Bortsett från de allmänna makroproblemen, dominerades månaden av resultatrapporterna, nyheter och M&A-transaktioner. Alla undergrupper inom healthcare-sektorn hade positiv avkastning under månaden, men leddes återigen av den upphaussade biotech-sektorn och special-läkemedelsbolagen. Vinsterna var bättre än väntat (med större marginal än normalt) men guidningen för 2014 var mer i linje med förväntningarna på det övergripande planet. Ungefär en tredjedel av fondens investeringsunivers rapporterade sina resultat under januari. Skillnaden mellan enskilda aktier var på en hälsosam nivå föregående månad. Sector Healthcare steg 0,85% i januari. Avkastningen genererades av många olika innehav, med leddes av biotech-innehaven. Den enda portföljen med negativt bidrag var läkemedelsportföljen. Toppresterarna under månaden var en lång position i Boston Scientific, Eli Lilly (bra vinster och positiv pipeline-data), Auxilium (spekulationer om en förestående M&A-affär) och Forest Labs (M&A). Fondens korta position i Celgene bidrog också på ett positivt sett under januari.

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.