- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonder förväntas nå tre biljarder dollar i slutet av 2014

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefonder förväntas nå ett nytt rekord vad avser förvaltat kapital med en tillgångsmassa på 3 biljarder dollar vid utgången av 2014, en ökning från 2.6 biljarder dollar från årsslutet 2013 enligt Deutsche Banks årliga Alternative Investor Survey.

Denna siffra baseras på investerares uppskattningar om ett nettoinflöde på 171 miljarder dollar och en avkastningsrelaterad ökning om 7.3% (motsvarande 191 miljarder dollar). Över 400 förvaltningsbolag, representerande över 1.8 biljarder dollar i hedgefondstillgångar och över två tredjedelar av industrins förvaltade kapital, deltog i årets upplaga av undersökningen.  Enligt undersökningen ökade nästan hälften av de institutionella investerarna sina hedgefondallokeringar under 2013 och 57% planerar att öka sin allokering under 2014. Institutionella investerare står nu för  två tredjedelar av industrins tillgångar, jämfört med cirka en tredjedel innan krisen. 80% av respondenterna angav att hedgefonder presterade enligt förväntan eller bättre än förväntat under 2013 med en viktad genomsnittsuppgång på 9.3%. 63% av respondenterna och 79% av de institutionella investerarna siktar på avkastningar på mindre än 10% för sina hedgefondportföljer under 2014. Lång/kort aktier och händelsedrivna strategier är de mest eftersökta strategierna.

Investerare betalar idag en genomsnittlig förvaltningskostnad på 1.7% och en genomsnittlig resultatbaserad avgift motsvarande 18.2%. Trots att avgifterna kommit ned marginellt är investerare fortfarande villiga att betala rasultatbaserade avgifter, nästan hälften av investerarna skulle allokera till en förvaltare med en avgiftsstruktur som överstiger 2/20 om förvaltaren kunnat påvisa en konstistent stark avkastning i absoluta termer. 39% föredrar en riskbaserad tillgångsallokering, upp från 25% 2013. 41% av pensionskonsulterna rekommenderar detta tilvägagångssätt till sina kunder. Den riskbaserade allokeringen tar effektivt bort begränsningar vad gäller procentuella allokeringar till absolutavkastnade strategier vilket tillåter lång/kort aktieförvaltning att konkurrera med long only och fixed income fonder inom ramen för den övergripande fixed income riskbudgeten.

Undersökningen har genomförts av Deutsche Banks Global Prime Finance avdelning och identifierar trender bland en växande skara hedgefondinvesterare. Bland respondenterna återfinns föraltningsbolag, pensionsbolag, stiftelser, försäkringsbolag, fond i fonder, privatbanker, investeringsrådgivare och family office. Allokerare från 29 olika länder genomförde undersökningen. Ungefär hälften (46%) förvaltar över i miljard dollar i hedgefondtillgångar och 18% förvaltar över 5 miljarder dollar. Barry Bausano, co-head Global Prime Finance vid Deutsche Bank säger: “Hedgefonder befäster sin sin växande position inom den bredare fondförvaltningsindustrin, sida vid sida med de mer välkända förvaltarna. Hedgefondindustrin förväntas nå ett nytt rekord på motsvarande 3 miljarder dollar i förvaltat kapital vid utgången av 2014 drivet av signifikanta inflöden, framförallt från institutionella investerare.

 

Bild: (c) olegator—shutterstock.com

 

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Leveraging Opportunities in Credit Markets

Stockholm (HedgeNordic) – After several years of successful bond investing through a private investment company, Nicolai Wenckheim launched an alternative investment fund in March...

ATP’s Response to Changing Equity-Bond Correlations

Stockholm (HedgeNordic) – In 2022, the usual negative correlation between equities and bonds, essential for the construction of diversified portfolios, disappeared. This rare anomaly,...

Evolution in Hedge Fund Investing with LGT Collaboration

Stockholm (HedgeNordic) – Since Peter Ragnarsson assumed the role of Head of Alternatives at PRI Pensionsgaranti in 2015, the Swedish pension insurer has significantly...

Borea Expands Sustainability Focus with New Hire

Stockholm (HedgeNordic) – Norwegian fund boutique Borea Asset Management has expanded its management team with the hiring of Iselin Ahmer Solberg as a corporate...

Schroders Strengthens Nordic Client Team

Stockholm (HedgeNordic) – Schroders is expanding its client relationship capabilities in the Nordics with the appointment of Ludvig Löfving as a Client Director. He...

The Lynx Constellation Is Brightening Up

Stockholm (HedgeNordic) – Lynx Asset Management made headlines in late 2019 with the launch of its pure-play machine learning strategy, Constellation, as a standalone...

Allocator Interviews

Latest Articles

Man Institute Insights

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -