- Advertisement -
- Advertisement -

Hedgefonder förväntas nå tre biljarder dollar i slutet av 2014

- Advertisement -

Stockholm (HedgeNordic.com) – Hedgefonder förväntas nå ett nytt rekord vad avser förvaltat kapital med en tillgångsmassa på 3 biljarder dollar vid utgången av 2014, en ökning från 2.6 biljarder dollar från årsslutet 2013 enligt Deutsche Banks årliga Alternative Investor Survey.

Denna siffra baseras på investerares uppskattningar om ett nettoinflöde på 171 miljarder dollar och en avkastningsrelaterad ökning om 7.3% (motsvarande 191 miljarder dollar). Över 400 förvaltningsbolag, representerande över 1.8 biljarder dollar i hedgefondstillgångar och över två tredjedelar av industrins förvaltade kapital, deltog i årets upplaga av undersökningen.  Enligt undersökningen ökade nästan hälften av de institutionella investerarna sina hedgefondallokeringar under 2013 och 57% planerar att öka sin allokering under 2014. Institutionella investerare står nu för  två tredjedelar av industrins tillgångar, jämfört med cirka en tredjedel innan krisen. 80% av respondenterna angav att hedgefonder presterade enligt förväntan eller bättre än förväntat under 2013 med en viktad genomsnittsuppgång på 9.3%. 63% av respondenterna och 79% av de institutionella investerarna siktar på avkastningar på mindre än 10% för sina hedgefondportföljer under 2014. Lång/kort aktier och händelsedrivna strategier är de mest eftersökta strategierna.

Investerare betalar idag en genomsnittlig förvaltningskostnad på 1.7% och en genomsnittlig resultatbaserad avgift motsvarande 18.2%. Trots att avgifterna kommit ned marginellt är investerare fortfarande villiga att betala rasultatbaserade avgifter, nästan hälften av investerarna skulle allokera till en förvaltare med en avgiftsstruktur som överstiger 2/20 om förvaltaren kunnat påvisa en konstistent stark avkastning i absoluta termer. 39% föredrar en riskbaserad tillgångsallokering, upp från 25% 2013. 41% av pensionskonsulterna rekommenderar detta tilvägagångssätt till sina kunder. Den riskbaserade allokeringen tar effektivt bort begränsningar vad gäller procentuella allokeringar till absolutavkastnade strategier vilket tillåter lång/kort aktieförvaltning att konkurrera med long only och fixed income fonder inom ramen för den övergripande fixed income riskbudgeten.

Undersökningen har genomförts av Deutsche Banks Global Prime Finance avdelning och identifierar trender bland en växande skara hedgefondinvesterare. Bland respondenterna återfinns föraltningsbolag, pensionsbolag, stiftelser, försäkringsbolag, fond i fonder, privatbanker, investeringsrådgivare och family office. Allokerare från 29 olika länder genomförde undersökningen. Ungefär hälften (46%) förvaltar över i miljard dollar i hedgefondtillgångar och 18% förvaltar över 5 miljarder dollar. Barry Bausano, co-head Global Prime Finance vid Deutsche Bank säger: “Hedgefonder befäster sin sin växande position inom den bredare fondförvaltningsindustrin, sida vid sida med de mer välkända förvaltarna. Hedgefondindustrin förväntas nå ett nytt rekord på motsvarande 3 miljarder dollar i förvaltat kapital vid utgången av 2014 drivet av signifikanta inflöden, framförallt från institutionella investerare.

 

Bild: (c) olegator—shutterstock.com

 

close

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

January: Mirror Image of 2022 for Nordic CTAs

Stockholm (HedgeNordic) – The average return of the eight “CTA” constituents of the Nordic Hedge Index that had positive performance in 2022 was 14.4...

Did Energy Prices Cause This Inflation Surge?

Copenhagen – (Jesper Rangvid): You often hear that soaring energy prices, caused by supply-chain disruptions resulting from the pandemic and the war in Ukraine,...

UB Launches Forest-Focused PE Fund

Stockholm (HedgeNordic) – United Bankers is launching a private equity fund investing in forest and bio-based industries. The fund, named UB Forest Industry Green...

Origo’s First Ten Years on (a) Quest

Stockholm (HedgeNordic) – Long/short equity fund Origo Quest is celebrating ten years of bargain hunting in the universe of Nordic small-cap stocks. After a...

The Cycle is Back and so is Active Investing

Stockholm (HedgeNordic) – The relationship between equities and bonds has traditionally been inverse, making bonds a leading choice as a diversifier to an equities...

Alcur’s Third Win in a Row

Stockholm (HedgeNordic) – Alcur Fonder’s first hedge fund, Alcur, has been named “Hedge Fund of the Year” by Swedish business magazine Privata Affärer for...

Latest

Most Popular This Week

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -