Lyxor Hedge Fund Index -0,4% i januari

Stockholm (Hedgenordic.com) – Lyxor Hedge Fund Index föll tillbaka svagt i januari, ner endast -0,4% jämfört med MSCI World Index som tappade -3,8% under månaden.

Åtta av Lyxors 12 strategi-index slutade månaden med positiv avkastning, där Lyxor Fixed Income Arbitrage Index (+1,74%), Lyxor Merger Arbitrage Index (+0,92%) och Lyxor L/S Equity Market Neutral Index (+0,83%) gick starkast.

I spåren av en tre veckor lång konsolidering för att smälta rallyt under slutet av föregående år, bidrog flera händelser inom tillväxtregionerna (EM) till att skapa oro både inom EM och de mer utvecklade marknaderna (DM) – i synnerhet för globala aktier, valutorna USD-JPY och svagare amerikanska långräntor. Svag PMI-siffra i Kina och oro för känsligheten i sin ”shadow-banking”, samt instabilitet i Turkiet, Argentina och Ukraina, väckte en mer allmän oro bland investerare.

Också oro för smitta från s.k. EM twin deficits-länder – dvs länder med både bytesbalansunderskott och budgetunderskott – rörde till det för investerarna. Frågetecken finns också om takten på den globala återhämtningen, när makrodata kommer in något svagare. Tvekan om huruvida centralbanker kommer att ”göra det som krävs”. Efter en försiktig inledning, har strategier som är mest riktningsexponering – L/S Equity och CTA-fonder – tappat avkastning mot slutet av månaden. I motsats till den utvecklingen såg vi att Relative Value-strategier framgångsrikt lyckades rida ut instabiliteten på marknaden.

Även Event Driven-fonder skapade positiv avkastning under den första delen av januari. Marknader som rörde sig inom tradingintervall hade en begränsad inverkan på affärsmöjligheterna. Ett ökat flöde av M&A-affärer tidigt under året skapade en lista av möjligheter för förvaltare. Under tiden fortsatte de stora aktivistpositioner som fanns i portföljerna att utvecklas. Föga förvånansvärt spillde den ökande riskaversionen under andra halvan av januari över på sämre spreadar och de långa positionerna inom Special Situations-fonder. Även om miljön fortsätter att vara positiv för M&A-fonder, kommer nedkylingen av likviditetssituationen på den amerikanska marknaden, samt mer fullvärderade bolag, att göra hedgefondförvaltare mer benägna att bli mer selektiv.

I Japan har investeringsviljan återvänt och bolagens samlande av kontanter på hög bådar gott för bolagsköp och sammanslagningar, i synnerhet gränsöverskridande, som har utgjort majoriteten av japanska affärer sedan 2012. Merger Arbitrage Funds avslutade januari upp 0,9% och Special Situation-fonder backade endast 0,2%.

Skillnaderna bland CTA-fonder var slående under månaden. Long term CTA var ner så mycket som 5,4% i januari, ett resultat i tydlig kontrast med Short term CTA-fonder, som slutade månaden med 0,4%. Under första delen av månaden genererade Long Term-fonder avkastning genom att vara kort råvarurelaterade valutor och lång USD-positioner. Samtidigt gav den tämligen rikningslösa aktiemarknaden små möjligheter för Short Term CTAs, som är oförändrade under dessa tre veckor. Sedan vände vinden och med en dominerande lång position i aktiemarknaden tog Long Term-fonder en rejäl smäll, även på sina JPY-USD-positioner.

 

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.