- Advertisement -
- Advertisement -

Lyxor Hedge Fund Index -0,4% i januari

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Lyxor Hedge Fund Index föll tillbaka svagt i januari, ner endast -0,4% jämfört med MSCI World Index som tappade -3,8% under månaden.

Åtta av Lyxors 12 strategi-index slutade månaden med positiv avkastning, där Lyxor Fixed Income Arbitrage Index (+1,74%), Lyxor Merger Arbitrage Index (+0,92%) och Lyxor L/S Equity Market Neutral Index (+0,83%) gick starkast.

I spåren av en tre veckor lång konsolidering för att smälta rallyt under slutet av föregående år, bidrog flera händelser inom tillväxtregionerna (EM) till att skapa oro både inom EM och de mer utvecklade marknaderna (DM) – i synnerhet för globala aktier, valutorna USD-JPY och svagare amerikanska långräntor. Svag PMI-siffra i Kina och oro för känsligheten i sin ”shadow-banking”, samt instabilitet i Turkiet, Argentina och Ukraina, väckte en mer allmän oro bland investerare.

Också oro för smitta från s.k. EM twin deficits-länder – dvs länder med både bytesbalansunderskott och budgetunderskott – rörde till det för investerarna. Frågetecken finns också om takten på den globala återhämtningen, när makrodata kommer in något svagare. Tvekan om huruvida centralbanker kommer att ”göra det som krävs”. Efter en försiktig inledning, har strategier som är mest riktningsexponering – L/S Equity och CTA-fonder – tappat avkastning mot slutet av månaden. I motsats till den utvecklingen såg vi att Relative Value-strategier framgångsrikt lyckades rida ut instabiliteten på marknaden.

Även Event Driven-fonder skapade positiv avkastning under den första delen av januari. Marknader som rörde sig inom tradingintervall hade en begränsad inverkan på affärsmöjligheterna. Ett ökat flöde av M&A-affärer tidigt under året skapade en lista av möjligheter för förvaltare. Under tiden fortsatte de stora aktivistpositioner som fanns i portföljerna att utvecklas. Föga förvånansvärt spillde den ökande riskaversionen under andra halvan av januari över på sämre spreadar och de långa positionerna inom Special Situations-fonder. Även om miljön fortsätter att vara positiv för M&A-fonder, kommer nedkylingen av likviditetssituationen på den amerikanska marknaden, samt mer fullvärderade bolag, att göra hedgefondförvaltare mer benägna att bli mer selektiv.

I Japan har investeringsviljan återvänt och bolagens samlande av kontanter på hög bådar gott för bolagsköp och sammanslagningar, i synnerhet gränsöverskridande, som har utgjort majoriteten av japanska affärer sedan 2012. Merger Arbitrage Funds avslutade januari upp 0,9% och Special Situation-fonder backade endast 0,2%.

Skillnaderna bland CTA-fonder var slående under månaden. Long term CTA var ner så mycket som 5,4% i januari, ett resultat i tydlig kontrast med Short term CTA-fonder, som slutade månaden med 0,4%. Under första delen av månaden genererade Long Term-fonder avkastning genom att vara kort råvarurelaterade valutor och lång USD-positioner. Samtidigt gav den tämligen rikningslösa aktiemarknaden små möjligheter för Short Term CTAs, som är oförändrade under dessa tre veckor. Sedan vände vinden och med en dominerande lång position i aktiemarknaden tog Long Term-fonder en rejäl smäll, även på sina JPY-USD-positioner.

 

Bild: (c) isak55—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Cevian Acquires Stake in Swiss Insurer

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish activist investor Cevian Capital has unveiled a 3.12 percent stake in Swiss insurer Baloise Holding AG. The stake is valued...

Nordic Hedge Funds Sustain Momentum

Stockholm (HedgeNordic) – Following its strongest first quarter in 15 years, the Nordic hedge fund industry sustained momentum into April. As reflected by the...

The Hands-On Approach of NCI Advisory in Debt Investing

Stockholm (HedgeNordic) – With over 45 years of expertise in structured finance and debt asset management, Jørgen Beuchert has dedicated the last 15 years...

Hedge Fund Journal: Calculo Best in Commodity Trend Following

Stockholm (HedgeNordic) – Calculo Evolution Fund, a pure commodity trend-follower based in Denmark, has been recognized as the “Best Performing Commodity Trend Follower” over...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -