Fastigheter populäraste tillgångsslaget bland dollarmiljonärer

Stockhom (Hedgenordic.com) – Fastigheter har blivit ett av de mest populära tillgångsslaget av alla bland investerare. Majoriteten av dollarmiljonärer (77%) säger att de äger fastigheter och 35% uppger att de äger ett fastighetsrelaterat instrument, s.k. real estate investment trusts (REITs).

Det är slutsatsen i Morgan Stanley Wealth Managements undersökning, Investor Pulse Poll, som är en regelbunden undersökning bland stora amerikanska investerare, där ett delsegment är hushåll med en miljon USD eller mer i finansiella tillgångar. Frågor om investeringar i alternativa tillgångsklasser ställdes endast till hushållen med minst en miljon USD. Det skriver Hedgeweek som citerar rapporten.

Undersökningen visade att 57% av investerare som fått professionell rådgivning från en finansiell rådgivare, uppger att de har kunskap om alternativa tillgångsslag, jämfört med endast 30% av investerare som inte fått professionell rådgivning.

“Slutsatserna pekar på den viktiga roll som finansiella rådgivare har för att ge information och utbilda kunderna om möjligheterna att använda alternativa tillgångsslag i en väldiversifierad portfölj,” säger Andy Saperstein, ansvarig för investeringsprodukter och tjänster inom Morgan Stanley Wealth Management.

Precis som med befintligt ägande av fastigheter, så är fastigheter (med 33%) också det som ligger högst upp på listan av alternativa investeringar som förmögenhetsägare förväntar sig att köpa under 2014, samt s.k. REITs  (23%), följt av samlarobjekt (20%), private equity (19%) och ädelmetaller (16%).

Vad gäller kunskapsnivån så är dollarmiljonärerna mycket nöjda med sina rådgivare. 7 av 10 som får hjälp med sina investeringar anser att rådgivarna är kunniga inom området alternativa investeringar.

 

Bild: (c) everything-possible—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.