- Advertisement -
- Advertisement -

Carnegie World Wide Long/Short Fund – Året 2013 summerat

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Carnegies aktiehedgefond World Wide Long/Short Fund steg 6,31% (EUR) under fjärde kvartalet 2013, medan MSCI AC World index steg 5,42% under samma period. För helåret blev uppgången 7,1%, jämfört med 17,5% för MSCI AC World.

De största positiva bidragsgivarna till avkastningen kom från de amerikanska innehaven, Google, Visa och Alliance Data Systems. De japanska aktierna Komatsu och Sony hade den största negativa avkastningen, men förvaltarna fortsätter vara positiva till Japan ur ett längre perspektiv.

Ett antal förändringar gjordes under det sista kvartalet: fonden adderade BMW, WPP, Microsoft och Mastercard. Man tog också en position i Topix futures, baserat på förvaltarnas positiva syn på Japan.

WPP består av ett antal fristående annonsbyråer runt om i världen. Trots den digitala annonsmarknadens ökning har inte behovet av mellanhänder som WPP förändrats. Attraktiv värdering med en free cashflow yield på ca 8%.

Microsoft är enligt Carnegie mitt uppe i förändringen från en licensbaserad affärsmodell, där kunderna förnyar sina licenser var femte eller sjunde år, till att gå över till en prenumerationsbaserad modell. I det korta perspektivet kommer det att påverka marginalerna negativt, men på lång sikt bedömer förvaltarna att det är positivt för tillväxten på top line och marginaler. Det finns också förväntningar på att en ny VD kommer vara mer fokuserad på att skapa aktieägarvärde.

Man är även mycket positiv till förändringen från kontantbetalningar till elektroniska betalningar, vilket motiverar köpet i Mastercard. Fonden har nu innehav i både Visa och Mastercard för att få exponering mot denna trend, vilket förväntas fortsätta under många år framöver.

Exponeringen mot finansiella sektorn har minskats, där Danske Bank, UBS och Barclays har sålts. Man har även minskat positionerna i L’Occitane och Philip Morris, samt sålt amerikanska Sherwin-Williams efter en stark kursuppgång. Dessutom sålde man Sony och stängde en kort position Salesforce.com.

Trots ett bra fjärde kvartal för fonden, där man slog sitt jämförelseindex (+6,3% jmf med 5,4%), lyckades man inte komma i närheten av helårssiffran för den globala aktiemarknaden. Fondens uppgång på 7,1% är tämligen långt ifrån världsindex +17,5% – trots att fondens volatilitet på 9,3% är endast 0,4% lägre än MSCI AC World, som ligger på 9,7% i årlig standardavvikelse.

Därtill har man en tämligen hög följsamhet med börsen, där korrelationen med MSCI AC World uppgår till 0,7 (där 1,0 är perfekt korrelation och 0,0 innebär helt okorrelerad). Med en så pass hög korrelation till index och likvärdig risknivå, kan man dra slutsatsen att förvaltaren inte riktigt fått betalt i nivå med risken i form av högre avkastning.

Den historiska genomsnittliga avkastningen sedan start uppgår till 9,0%.

 Bild: (c) lily—Fotolia.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

RFP: Search for “Limited Loss” Strategies

Stockholm (HedgeNordic) – A German corporate investor is seeking to invest in at least one “limited loss” strategy, with a minimum allocation of €100...

Indecap and PriorNilsson to Unite Forces

Stockholm (HedgeNordic) – Swedish fund manager Indecap has announced the acquisition of fund boutique PriorNilsson Fonder, marking the beginning of a strategic collaboration set...

Benchmark-Plus High-Yield Investing at LD Pensions

Stockholm (HedgeNordic) – Danish pension fund LD Pensions manages two separate pension funds, each with different investment horizons. While the allocation across equities, investment-grade...

Small-cap Equities: Entering a Sweet Spot?

By Krzysztof Janiga, CFA, Senior Equity ETF Strategist at SPDR: As valuation levels in large caps became extreme, the market rally began to broaden...

Rhenman’s Healthcare Fund Transitions to Article 8 Classification

Stockholm (HedgeNordic) – Since its inception in mid-2009, the Rhenman healthcare fund has focused on investing in healthcare companies, which contribute to at least...

The ART of Finding Right Tails

Stockholm (HedgeNordic) – Philosopher Nassim Nicholas Taleb coined the term ‘Black Swan’ to describe the tendency to underestimate the likelihood of extreme, hard-to-predict events,...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: High Yield

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -