- Advertisement -
- Advertisement -

STORM Bond Fund – Norsk ”rock n’ roll” översatt till obligationer

- Advertisement -

Stockholm (Hedgenordic.com) – Norska obligationsfonden STORM Bond Fund har fått en bra start på 2014. Fonden steg 1,1% i januari medan Oslo-börsen backade -2,4% under samma period.

STORM Bond Fund startades i augusti 2008 och förvaltas av Erik M. Mathiesen och Morten E. Astrup. Sedan starten 2008 har man levererat en ackumulerad avkastning på +65,5% (jämfört med +25.8% för Oslo Stock Exchange). Starten var dramatisk – att starta en obligationsfond precis innan Lehman-kraschen kan nog få knäna att darra på den mest erfarna förvaltaren – och fonden förlorade 27% på fem månader. Men vändningen kom snabbt och ett år senare hade man tagit igen all förlorad mark och började tjäna pengar igen. De två följande åren, 2009-2010, steg fonden med 47% respektive 20%.

Fonden är uteslutande investerad inom high yield-segmentet av obligationsmarknaden med tyngdpunkten på nedre delen av rating-skalan, där 40% av innehaven har kreditbetyget ”B”, 28% ”B-” och 31% ”CCC+”. Norska bolag utgör självfallet en dominerande del av portföljen, liksom de norska specialiteterna energi och oljeservice står för 75% av innehaven ur ett sektorperspektiv.

I månadsrapporten för fonden skriver förvaltarna att 2014 hittills varit en påminnelse om att high yield-obligationer har lägre risk jämfört med aktier. På primärmarknaden var januari en månad med hög aktivitet, där Aker ASA, DOF ASA, Golden Ocean Group och Teekay Offshore Partners varit bland de bolag som emitterat nya obligationer. Aker ASA emitterade sin första obligation i SEK vilket indikerar att aptiten för high yield-obligationer ökar i Sverige.

Förvaltarna förväntar sig att se mer papper utgivna i SEK på den norska marknaden. Under månaden emitterade bolaget Oro Negro Drilling USD 725m i en ny obligation. Detta är den största obligationsemissionen på den norska marknaden som gjorts hittills, med förstahandspant i fyra nya borriggar utkontrakterade till det statliga mexikanska oljebolaget Pemex. Obligationen löper med en fast kupong på 7.5%.

Under januari har Storm Bond Fund reducerat sina positioner i Tallink, SAS och Olympic Shipping och ökat i Oro Negro, Noreco och REC Silicon. Förvaltarna skriver: ”-Den globala high yield-marknaden var något svagare under januari till följd av ökande osäkerhet inom tillväxtregionerna och växande oro för en potentiell kinesisk kreditbubbla. Den nordiska high yield-marknaden är dock fortfarande relativt stark.”

Den löpande avkastningen till förfall i Storm Bond Fund är 9.2% och avkastning räknat till call uppgår till 10.6%, vilket leder till en realistisk årsavkastning på ca 9.9%.

Kreditdurationen i fonden är oförändrad och stabil med i genomsnitt 3,0 år till förfall och 2,3 år till call, vilket innebär att den teoretiska durationen är ca 2,6 years. Räntedurationen har stigit något till ca 1,5 år, där man bibehåller en relativt låg ränterisk.

 

Bild: (c) 2jenn—shutterstock.com

Subscribe to HedgeBrev, HedgeNordic’s weekly newsletter, and never miss the latest news!

Our newsletter is sent once a week, every Friday.

HedgeNordic Editorial Team
HedgeNordic Editorial Team
This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Latest Articles

Rhenman Embracing Change Amid an Ever-Changing Healthcare Sector

Stockholm (HedgeNordic) – The largest equity hedge fund in the Nordics with assets under management just shy of $1 billion, the Rhenman healthcare fund,...

Inside Ilmarinen’s Approach to Hedge Fund Allocation

Stockholm (HedgeNordic) – Ilmarinen, in a tight race with Varma as Finland’s largest earnings-related pension insurance company, has emerged as a noteworthy investor in...

Nordic Hedge Fund Industry Report 2024

Stockholm (HedgeNordic) – HedgeNordic’s Nordic Hedge Fund Industry Report kicks off with an analysis of the industry’s performance across different asset size ranges. This...

BlueOrchard’s Climate Insurance PE Fund Edges Toward $100M

Stockholm (HedgeNordic) – BlueOrchard’s private equity fund dedicated to climate insurance has secured commitments of close to $30 million from two new investors, British...

Smooth Sailing in Rough Seas

Stockholm (HedgeNordic) – Gersemi Shipping Fund has emerged as a notable recent addition to the Nordic hedge fund industry. However, the founder and manager...

Absolute Returns in Impact-Screened High-Yield Market

Stockholm (HedgeNordic) – While many high-yield bond investors prioritize avoiding defaults, there is one team in the Nordics that does not shy away from...

Allocator Interviews

Latest Articles

In-Depth: Emerging Markets

Voices

Request for Proposal

- Advertisement -