Bra start på året för Catella Nordic Long Short Equity

Stockholm (Hedgenordic.com) – Inledningen av 2014 har gått bra för Catella Nordic Long Short Equity i en i övrigt osäker marknad. Fonden steg med 4,56 procent under januari månad, medan de nordiska börserna (Vinx Nordic Index) samtidigt sjönk med -1,46 procent.

Jonas Wikström, fondförvaltare, berättar att han under perioden fått bra betalt för de investeringar han har gjort. Från delat förvaltarskap, tog han själv över förvaltningen av fonden sommaren 2013. Jonas upplever att det har förenklat förvaltningen, eftersom han nu har full kontroll över hela portföljen och kan ha större koncentration av enskilda innehav. Det skriver förvaltaren i en kommentar till resultatet för januari månad. Fonden är en UCITs-fond vilket ställer krav på spridning av fondens innehav i större omfattning än för många jämförbara lång/kort-fonder klassade som specialfonder. Bland annat innebär det att ingen position får vara större än 10 procent av fondens värde och positioner större än 5 procent måste tillsammans vara mindre än 40 procent av fondens värde.

Strategin i fonden är att ha några fokuserade bets i fonden och jobba utifrån de ramar mandatet medger. Det innebär att 3 till 4 innehav är på cirka 9 procent. UCIT-regelverkets begränsningar innebär följaktligen att förvaltaren minskar innehav som går bra för att det inte skall växa över 10 procentsgränsen.

Av de positioner som bidragit mest till avkastningen under januari finns:

  • Rautaruukki – verksamma inom stål och stålkonstruktion. De blev under månaden uppköpta av SSAB. Även innehavet i SSAB bidrog positivt.
  • Micronic Mydata – säljer ytmonteringsutrustning för elektronik och maskritare för bland annat bildskärmstillverkning. Micronic lever till stor del på en stark eftermarknad och är relativt ensamma inom sitt verksamhetssegment. Bolaget har en stor nettokassa och har nyligen aviserat en stor extraordinär utdelning.
  • Medivir – ett nordiskt forsknings- och läkemedelsbolag med främst fokus på infektionssjukdomar och har en ledande ställning inom Hepatit C.
  • RNB – verksamma inom detaljhandel. Företaget omstrukturerar sin verksamhet och har sålt ut verksamhetsgrenar. Generellt har Catella en positiv syn på detaljhandeln under 2014.

Bland de innehav som förvaltaren haft negativ exponering i och som genererat positivt bidrag under månaden finns bland annat SCA, Assa Abloy och Handelsbanken, samt indexderivat.

Sedan sommaren 2013 har fonden stigit nästan tio procent och avkastningen har kommit ryckvis. I månadskommentaren skriver man vidare: ”För 2014 förväntar sig Jonas ett mer volatilt börsår och en marknad som ställer högre krav på att välja rätt aktier. Detta är en miljö som kan gynna en lång/kort förvaltning eftersom man kan tjäna pengar även på de aktier som minskar i värde.”

Dessutom tror han på en ökad mängd företagsuppköp, “jag har inte sett så hög aktivitet på Corporate Finance firmorna sedan 2007”, säger han. ”Många företag har en stark balansräkning och finansieringskostnaden är låg, detta i kombination med att företagens organiska tillväxt är låg driver företagsaffärer.”

 

Bild: (c) isak55—shutterstock.com 

 

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.