CTA

ALFAKRAFT: 2013 – ”Ömsom vin, ömsom vatten..”

Stockholm (Hedgenordic.com) – När kvantfondförvaltaren ALFAKRAFT summerar året 2013 kan vi konstatera att det inte alltid är lätt att skapa avkastning, men ibland går det bättre..

ALFA Commodity Fund, som startade 2010-06-01, är en trendföljande s.k. CTA-fond som investerar i råvaror, aktieindex, ränteinstrument och valutor. Avkastningen för helåret blev 3,69%, vilket är en bra bit under den historiska genomsnittliga årsavkastningen på 8,47%. Det ska sägas att CTA-förvaltare generellt har haft det besvärligt under de senaste åren, ALFAKRAFT inget undantag. Fonden har en tämligen hög volatilitet: standardavvikelsen uppgår till 13,02%. Med andra ord kan man konstatera att förvaltaren inte riktigt fick betalt för den risk man tog under året.
ALFA Edge Fund är en valutafond som använder tradingmodeller, syftande till att göra korta affärer i de stora valutaparen med hög vinstsannolikhet. Fonden startade 2011-12-20 och har helt automatiserade handelsstrategier. Avkastningen i Edge blev dock mycket medioker under föregående år och stannade på 0,82%, jämfört med en årlig historisk avkastning på 9,34%. Standardavvikelsen uppgår till 8,39%.

ALFA Rubicon Fund, som startade 2011-08-01, är en kvantitativ modellbaserad hedgefond som investerar i börshandlade derivatkontrakt med index, råvaror och valutor som underliggande tillgångsslag. Fondens huvudfokus kommer att vara investeringar i det norska aktieindexet OBX och i det svenska aktieindexet OMXS30. Avkastningen i Rubicon blev, tillskillnad från övriga fonder, mycket bra under 2013. Helårssiffran slutade på 12,58%, vilket ligger högre än den genomsnittliga avkastningen om 11,13%. Standardavvikelsen stannade på 9,56% för fonden.

ALFA Quant Fund är en fond-i-fond, som investerar i samtliga ovanstående fonder: ALFA Commodity, Edge och Rubicon. Under 2013 steg fonden med 4,48% (hist.snitt: 6,58%), med en standardavvikelse på 6,10%. Fonden har sedan starten 2012-01-01 stigit med 13,6%.

 

Bild: (c) McIek—shutterstock.com

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.