Alexander Jansson ny VD för CB Asset Management

– Det känns mycket bra att lämna över rodret internt till Alexander, som är väl förtrogen med bolaget, våra kunder och förvaltningen. Alexander har de rätta egenskaperna för att hantera en alltmer komplex finansmarknad som även framöver står inför stora förändringar. Att fortsätta jobba med förvaltningen tillsammans med Alexander och Marcus känns mycket inspirerande. Jag välkomnar Alexander som VD och ser fram emot att fortsätta leverera bra förvaltningsresultat till våra investerare, säger Carl Bernadotte.

Alexander Jansson har varit anställd som förvaltare på bolaget sedan 2009. Innan dess arbetade han inom riskkapitalbranschen. Alexander är 30 år och har en magisterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet. Alexander kommer att kvarstå som förvaltare.

– Jag är mycket hedrad över det förtroende Carl, som bolagets ägare, och styrelsen givit mig och ser mycket fram emot att utveckla bolaget tillsammans med Carl och våra kollegor. Bolaget befinner sig i en intressant fas med god tillväxt; bra förvaltningsresultat över tid; och stark medvind inom våra förvaltningsområden: Europa och miljö. Jag ser oss som väl positionerade i en bransch där kostnadsmedvetenhet och en aktiv och etisk förvaltning är avgörande för kunden, säger Alexander Jansson.

Share.

About Author

This article was written, or published, by the HedgeNordic editorial team.

Leave A Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.